Recht van opstal

Recht van opstal werd in het verleden uitgegeven voor een periode van 30 of 50 jaar. Nadat Rijnland in 2007 zijn beleid heeft gewijzigd, is het mogelijk om over een eeuwigdurend recht van opstal te beschikken. Wanneer uw huidige recht van opstal afloopt, ontvangt u een aanbod voor het vestigen van een nieuw recht van opstal. Dit recht is dan direct eeuwigdurend. Maar u kunt ook eerder over een eeuwigdurend recht van opstal beschikken. Dit kan nodig zijn wanneer u de woning wilt gaan verkopen.

Eeuwigdurend recht van opstal

Het nieuwe beleid geldt voor alle opstalovereenkomsten die aflopen. De periode van 30 of 50 is voorbij. Dan geeft Rijnland het recht van opstal opnieuw uit. Hiervoor geldt dan het nieuwe beleid: nieuwe retributie, nieuwe voorwaarden, eeuwigdurend en herziening van de retributie iedere 5 jaar. Ook kunnen toegroeitermijn van toepassing zijn. Met een eeuwigdurend recht van opstal is het makkelijker bijvoorbeeld uw woning te verkopen. Hypotheekverstrekkers willen graag dat de resterende looptijd van het recht van opstal langer is dan 30 jaar. Bij een heruitgifte volgens het nieuwe beleid is dat dus altijd het geval.

Tussentijds beëindigen van opstal recht met vaste looptijd

In het geval dat het recht nog slechts enkele jaren loopt, u heeft een contract voor een vaste periode van 30 of 50 jaar, dan kan de bank eisen dat u een nieuw recht van opstal aanvraagt. Dit noemen wij een ontbinding en heruitgifte. Het oude recht van opstal wordt ontbonden en er wordt een nieuw, eeuwigdurend, recht van opstal gevestigd. Het voordeel is dat u direct beschikt over een eeuwigdurend recht van opstal. Ook krijgt u nieuwe voorwaarden, een nieuwe retributie en zal de retributie iedere 5 jaar worden herzien. Ook kunnen toegroeitermijn van toepassing zijn. Rijnland heeft dus twee soorten contracten: oude contracten voor bepaalde termijn en contracten die volgens het nieuwe beleid zijn uitgegeven, onder andere eeuwigdurend.

Voorbeeld:

Uw huidige recht van opstal loopt tot 1 januari 2030 en u vraagt nu een ontbinding en heruitgifte aan. Het nieuwe recht gaat per heden in en u ontvangt de nieuwe retributie inclusief de nieuwe manier waarop de herziening plaats vindt gaan per direct in.

U kunt via het formulier een ontbinding en heruitgifte aanvragen. 

Eigenaar worden van het perceel 

Het is ook mogelijk om het perceel waar het recht van opstal op is gevestigd aan te kopen. Dit heet aankoop bloot-eigendom. U wordt dan volledig eigenaar van het perceel en betaalt géén jaarlijkse vergoeding meer aan Rijnland voor het recht van opstal. Ook bij verkoop van de woning zal het feit dat u eigenaar bent van het perceel, een voordeel kunnen zijn. Deze aanbieding gebeurt op basis van kosten koper. 

WOZ-waarde

Bij het afgeven van de offerte maken wij bij de berekening o.a. gebruik van de WOZ-waarde. Deze wordt vastgesteld door de gemeente. Omdat er in het lopende jaar nog wijzigingen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een bezwaarschrift) plaats kunnen vinden, hanteren wij de WOZ-waarde van het voorgaande jaar. Dus vraagt u in 2018 een offerte aan, dan hanteren wij de WOZ-waarde van 2017. Let daarbij wel op dat de aangepaste WOZ-waarde voor opstallen op een waterkering niet gebruikt wordt. Wij zullen bij de gemeente de correcte WOZ-waarde opvragen.

Bedrijven 

Percelen met niet-woon functies (bedrijven) worden van geval tot geval getaxeerd aan de hand van referentie-objecten. Voor deze percelen hanteren we verder dezelfde werkwijze als voor woonbebouwing. 

Wilt u weten wat het u zal kosten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.