Rijnland verkoopt oever- en waterpercelen langs de Ringvaart

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt per 1 april 2016 een herstart met de verkoop van oever- en waterpercelen langs de Ringvaart. Het hoogheemraadschap gaat over de verkoop van de oever- en waterpercelen en bepaalt de tarieven daarvoor. De gemeente Haarlemmermeer gaat over wat er op en aan de oeverpercelen is toegestaan.

Hiervoor heeft de gemeente een bestemmingsplan Ringvaart vastgesteld.

Wat betekent dit voor u?

  • Woont u aan de Ringdijk/Ringvaart, dan kunt het tegenover uw pand gelegen oever- en waterperceel kopen, mits deze nog niet verkocht is of in gebruik is bij derden.
  • Woont u niet aan de Ringdijk/Ringvaart maar huurt u op dit moment een oever- en waterperceel van Rijnland? In dit geval zal er per aanvraag bekeken worden wat de mogelijkheden zijn om het te kopen.

Wilt u een offerte ontvangen?

Indien u interesse heeft in het aankopen van oever en water, kunt u dit formulier invullen voor een vrijblijvende offerte. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 

Rijnland toetst samen met de gemeente uw aanvraag aan het Voorbereidingsbesluit ringvaart en stuurt u een offerte toe. Wilt u van de offerte gebruik maken en het oever- waterperceel aankopen, dan dient u dit uiterlijk binnen drie maanden na dagtekening van onze offerte schriftelijk aan ons mee te delen. Vervolgens stellen wij een koopovereenkomst op die wij u in tweevoud toesturen. Bij akkoord ondertekent u beide koopovereenkomsten en stuurt deze aan ons terug. Daarna ondertekent ook het hoogheemraadschap de koopovereenkomst. Bij het door u opgegeven notariskantoor passeert vervolgens een notariële akte. 

De koopsom bepalen we op grond van de huidige tarieventabel. Momenteel is het tarief € 85,00 per m² (Kosten Koper + kosten inmeting kadaster). In de berekening van de koopprijs nemen we de oppervlakte van de beschoeiing niet mee. U bent namelijk niet verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de beschoeiing. 

Elk aanbod geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door Rijnlands bestuur. 

U heeft een perceel gekocht en u wilt informatie van de gemeente Haarlemmermeer?

U kunt ook zelf bij de gemeente Haarlemmermeer informeren naar de aanvraag van een vergunning voor bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe steiger.U neemt contact op met de gemeente via telefoonnummer 0900-1852. 

Heeft u nog vragen?

Overige vragen kunt u stellen via ons contactformulier.