Zoeken in archieven en collecties

Rijnland bezit een rijke verzameling archieven en collecties.

Rijnland bezit een rijke verzameling archieven en collecties.

Rijnland bezit een rijke verzameling archieven en collecties die betrekking hebben op de geschiedenis van het hoogheemraadschap en de voormalige inliggende waterschappen en polders. Op deze pagina kunt u direct zoeken in onze databases.

Zoeken in de archieven

De toegangen tot de archieven van het hoogheemraadschap zijn in toenemende mate online beschikbaar. Naast deze toegangen oftewel inventarissen kunt u ook het systematisch overzicht (overzicht van alle archieven in onze collectie) raadplegen en het overzicht van archiefvormers. De Rijnlandse charters zijn een bijzondere verzameling van archiefbescheiden. Zij zijn nu ook online toegankelijk.

Direct zoeken in onze databases:

Naar Archieftoegangen

Archieftoegangen

        
Naar Archievenoverzicht

Archievenoverzicht

        
Naar Archiefvormers

Archiefvormers

      
Naar Charters en andere oorkonden

Charters

Zoeken in de beeldbank

In de beeldbank kunt u zoeken in drie verschillende collecties beeldmateriaal:
     * Kaarten (kartografische documenten en technische tekeningen)
     * Foto's (foto's en prentbriefkaarten)
     * Kunstvoorwerpen (kunst- en gebruiksvoorwerpen)

Direct zoeken in onze databases:

Naar Kaarten en technische tekeningen

Kaarten

          
Naar Foto's en prentbriefkaarten

Foto's

         
Naar Kunst- en gebruiksvoorwerpen

Kunstvoorwerpen

 

Zoeken in archieven en beeldbank

Om te kunnen zoeken in alle archieven en collecties gaat u direct naar archieven.nl

archieven.nl

 

 

Archieven en collecties

Wilt u meer weten? Nadere informatie vindt u onder achtergrondinformatie en zoektips. In de rechterbalk ziet u onze 'Voorwaarden Publicatierechten'.