Aanvraagformulier verwerken afvalstoffen

In welke situatie kunt u een aanvraag verwerken afvalstoffen doen?

Binnen het verzorgingsgebied van Rijnland kunnen organisaties, instellingen, bedrijven en ook particulieren die afvalstoffen produceren in aanmerking komen voor het aanleveren van deze afvalstoffen naar onze afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) ‘per as’ (tankwagen). Bijvoorbeeld als er geen fysieke mogelijkheid is dit te doen via het riool of niet op het riool mogen. Deze stoffen kunnen worden aangeboden worden tegen betaling en bepaalde acceptatievoorwaarden (PDF, 61 kB).

Aanmelden

Voor het verkrijgen van een afvalstroomnummer dient u via dit formulier online aan te melden. U kunt daarmee ook uw analyse certificaat meesturen en met een vinkje geeft u akkoord op de voorwaarden (PDF, 61 kB)

Acceptatie

  • Huishoudelijk afval zoals in dixies en IBA’s.
  • Ander huishoudelijk afval na acceptatie via de analyse.
  • Zout water (afkomstig uit warmtebronnen).
  • Vet, na acceptatie via de analyse.
  • Ander proces water na acceptatie via de analyse.

Digitale begeleidingsbrief

 Rijnland werkt met de digitale begeleidingsbrief. Hiervoor gebruiken wij de LZP App. Zie

Tariefstelling

Tariefstelling vindt doorgaan plaats op basis van hoeveelheden (huishoudelijk afval) en bemonstering (bij proceswater)

Bemonstering en handhaving

Via bemonstering controleren wij ook regelmatig voor een representatief beeld van de vuilvracht in vergelijking met de aangeleverde analyse.

Tevens zal eventuele handhaving optreden als dit niet zo is.

Dit alles is in de nota ‘lozingen per as 2018’ opgenomen. 

Wat als u de aanmelding heeft gedaan?

Binnen 2 weken krijgt u een goedkeuring of onderbouwde afwijzing. Bij goedkeuring krijgt u een toestemmingsbrief met afvalstroom nummer en de acceptatievoorwaarden waaronder wanneer en waar u zich moet melden voor het daadwerkelijk lozen.

Heeft u vragen? Ook voor verlenging van goedkeuringen? lozingenperas@rijnland.net