Aanvraagformulier verwerken afvalstoffen

In welke situatie kunt u een aanvraag verwerken afvalstoffen doen?

Binnen het verzorgingsgebied van Rijnland kunnen organisatie, instellingen, bedrijven en ook particulieren die afvalstoffen produceren in aanmerking komen voor het aanleveren van deze afvalstoffen naar onze afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) ‘per as’ (tankwagen). Bijvoorbeeld als er geen fysieke mogelijkheid is dit te doen via het riool of niet op het riool mogen. Deze stoffen kunnen worden aangeboden worden tegen betaling en bepaalde acceptatievoorwaarden.

  • Check of uw postcode in Het Rijnlandsverzorgingsgebied valt.
  • Check de verordening zuiveringsheffing waar het voor bedoeld is.
  • Check altijd eerst het www.omgevingsloket.nl of u het wel via een vergunning (bronbemaling, sanering) kan lozen op het riool.

Aanmelden

Voor het verkrijgen van een afvalstroom nummer dient u via dit formulier online aan te melden. U kunt daarmee ook uw analyse certificaat meesturen en met een vinkje geeft u akkoord op de voorwaarden. 

Acceptatie

  • Huishoudelijk afval zoals in dixies en IBA’s.
  • Ander huishoudelijk afval na acceptatie via de analyse.
  • Zout water (afkomstig uit warmtebronnen).
  • Vet, na acceptatie via de analyse.
  • Ander proces water na acceptatie via de analyse.

Tariefstelling

Tariefstelling vindt doorgaan plaats op basis van hoeveelheden (huishoudelijk afval) en bemonstering (bij proceswater)

  • Tarievenprotocol. (link naar document volgt)
  • Bemonsteringsprotocol. . (link naar document volgt)

Bemonstering en handhaving

Via bemonstering controleren wij ook regelmatig voor een representatief beeld van de vuilvracht in vergelijking met de aangeleverde analyse.

Tevens zal eventuele handhaving optreden als dit niet zo is.

Dit alles is in de nota ‘lozingen per as 2018’ opgenomen. (link naar document)

Wat als u de aanmelding heeft gedaan?

Binnen 2 weken krijgt u een goedkeuring of onderbouwde afwijzing. Bij goedkeuring krijgt u een toestemmingsbrief met afvalstroom nummer en de acceptatievoorwaarden waaronder wanneer en waar u zich moet melden voor het daadwerkelijk lozen.

Heeft u vragen? Ook voor verlenging van goedkeuringen? lozingenperas@rijnland.net