Aanvraagformulier aanleveren afvalwater per as

Afvalwater en slib mogen niet zomaar worden geloosd op onze wateren. Dat is tegen de wet. In het geval dat u afvalwater en slib heeft dat biologisch afbreekbaar is, dan kan het waterschap dit voor u verwerken. Vul hiervoor het Aanvraagformulier verwerken afvalstoffen zo volledig mogelijk in. Wij beoordelen dan of uw afvalstof geschikt is om op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) te verwerken. Uiterlijk 2 weken na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u van ons antwoord. Als de afvalstof door ons kan worden verwerkt, ontvangt u ook meteen de voorwaarden die hierbij van toepassing zijn. In specifieke gevallen stellen we voor de verwerking een contract op.

* velden zijn verplicht

Gegevens verzoeker

Rechtspersoon / Verantwoordelijke (persoon die overeenkomst zal ondertekenen)

Factuuradres

Gegevens ontdoener / locatie van herkomst

Gegevens vervoerder / transporteur

tractor
route inzameling
inzamelaarsregeling
repeterende vrachten

Aard van het bedrijf

Gegevens aan te leveren afvalwater

Wat is de aggregatietoestand?
Slib
Dikke vloeistof
Dunne vloeistof
Indien er een analyse certificaat aanwezig is deze graag als bijlage aan de aanvraagformulier toevoegen.

Afvoer

Het Hoogheemraadschap van Rijnland maakt voor de registratie van transporten gebruik van “LoadIT” van het bedrijf Logistiek Zonder Papier (LZP). Dat betekent dat de vervoerder geregistreerd moet zijn bij LoadIT zodat transporten digitaal geregistreerd kunnen worden. Er wordt een digitale begeleidingsformulier aangemaakt waardoor een papieren begeleidingsbrief niet meer nodig is. De vervoerder dient zich hiervoor aan te melden bij LoadIT via de LoadIT app. Voor meer informatie over het aanmelden via de LoadIT app, kunt u uw contactgegevens sturen naar lozingenperas@rijnland.net

Wanneer en hoe vaak zal de afvoer plaatsvinden?

Aanbieding
Voorkeurslocatie voor lozing per as op afvalwaterzuivering: