Onderhoudseisen watergang

Bent u de onderhoudsplichtige voor een watergang, dan is het handig als u weet wat u moet doen. Op deze pagina vertellen we u er meer over.

Overtollige waterplanten verwijderen

De aanwezigheid van te veel waterplanten, bijvoorbeeld riet, belemmert de aan- en afvoer van water. Maar vanuit ecologisch oogpunt is het juist wél wenselijk dat er waterplanten in een watergang groeien. Zij dienen bijvoorbeeld als schuilplaats voor vissen en vogels.

Waar waterplanten geen belemmering vormen voor de aan- en afvoer van water, mag een gedeelte ervan blijven staan. Dit is afhankelijk van het type watergang (primair of overig) en de breedte van de watergang. In geen geval mag verlanding optreden (water wordt land).

 Verlande watergangen

Verlanding (water wordt land) mag in geen geval optreden.

Beplanting wel of niet toegestaan

In watergangen smaller dan 3 meter breed mogen geen waterplanten blijven staan. Deze watergangen moeten vrij worden gemaakt van waterplanten.

In watergangen die onder de categorie ‘overige' vallen en die breder zijn dan 3 meter, mag aan elke zijde een tiende van de breedte van de watergang aan planten blijven staan. Dus in een 'overige watergang' van 7 meter breed mag aan beide kanten 70 centimeter blijven staan. Zie ook onderstaand schema:

Wanneer wel en geen beplanting is toegestaan in watergang
Breedte oppervlaktewater Primaire oppervlaktewaterenOverige oppervlaktewateren
< 3 meter niet toegestaan niet toegestaan
3 tot 10 meter niet toegestaan aan elke zijde 1/10 van de breedte van het water toegestaan
>10 meter aan elke zijde 1/20 van de breedte van het water toegestaan met een maximum van 2 meter aan elke zijde 1/10 van de breedte van het water toegestaan

Klik rechts op de pagina voor de beleidsregels van Rijnland.

Enkele voorbeelden

Waterplanten beperkt toegestaan: de watergang op onderstaande afbeelding is ongeveer 9 meter breed. Omdat het een ‘overige watergang' is, van meer dan 3 meter breed en er minder dan 0,9 meter riet staat, mag het blijven staan. Wanneer het riet is aangegroeid tot meer dan 0,9 meter moet het te veel aan begroeiing worden verwijderd.

 Riet mag blijven staan

Teveel aan waterplanten weghalen: de ‘overige watergang' op onderstaande afbeelding is breder dan 3 meter. Er mag daarom in beperkte mate begroeiing blijven staan. Maar niet meer dan 10% van de breedte. Het teveel moet worden verwijderd.

teveel riet

Waterplanten niet toegestaan: de ‘overige watergang' op onderstaande afbeelding is minder dan 3 meter breed. Er mag dus geen riet blijven staan.

Vuile slootSchone sloot

Het schoonmaken van duikers

Een duiker verbindt twee watergangen met elkaar. Het is belangrijk dat duikers goed worden schoongehouden zodat het water voldoende kan blijven doorstromen. Alles wat er niet in thuishoort, moet worden verwijderd.

Het maaien en ophalen van ingetrapte/ingezakte waterkanten

Als waterkanten onvoldoende worden onderhouden kunnen ze inzakken. Dan komt er grond in de watergang terecht met verlanding tot gevolg. Om dit te voorkomen moeten waterkanten goed worden onderhouden. Het inzakken van waterkanten komt vaak voor in landelijk gebied. Vee drinkt en eet aan de waterkant en trapt zo de kanten in. Waterkanten kunnen ook vanzelf inzakken.

ingetrapte kanten 

onvoldoende maaien

Overhangende begroeiing verwijderen

Overhangende takken en andere begroeiing kunnen de onderhoudswerkzaamheden aan een watergang belemmeren. De eigenaar van het perceel waar de begroeiing op staat, is verplicht deze te verwijderen. 

overhangende takken

Drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, gezonken voorwerpen, enzovoort

Alle voorwerpen die in het water liggen kunnen de doorstroming belemmeren en de waterberging verminderen. Wat niet in het water hoort, moet worden verwijderd

zwerfafval in sloot

Drainagebuizen, duikers en hekken

Voor een goede doorstroming is het van belang het water bij drainagebuizen (buizen om overtollig water van een perceel mee af te voeren) voor duikers en ter hoogte van overhangende hekken goed schoon te houden. Waterplanten en vuil moeten daar worden weggehaald.

verstopte duiker

Voorbeelden uitgevoerd onderhoud

Overtollig riet

overtollig riet

Dichtgegroeid met planten

dichtgegroeid

Overhangende takken

overhangendetakken

Dichtgegroeid met planten

schouw1