Afvalwater lozen in oppervlaktewater

Ook voor het lozen van afvalwater gelden regels. Een deel van de lozingen meldt u en soms moet u een watervergunning aanvragen. Dit gaat via het omgevingsloket.

Melden of vergunning aanvragen via het omgevingsloket

In het omgevingsloket kunt u een vergunningencheck doen om te bepalen of u een melding moet doen of een watervergunning moet aanvragen. Vervolgens kunt  u in het loket digitaal uw melding doen of vergunning aanvragen. Maar u kunt er ook voor kiezen om een papieren formulier te downloaden. Daarnaast kunt u in het omgevingsloket ook een omgevingsvergunning aanvragen.

Voorwaarden

Er zijn 4 besluiten waar regels in staan voor het lozen van afvalwater

De meeste lozingen vallen onder het Activiteitenbesluit of het Besluit lozen buiten inrichtingen. Bepaal welk besluit voor u geldt op de website van de helpdesk water.

De voorschriften die in de 4 besluiten staan kunt u vinden via de website wetten.overheid.nl. Vul de naam van het besluit in bij: zoek op woord of zinsdeel, in de titel.

Lozingen hoeven niet altijd gemeld te worden. Toch moet u ook dan wel altijd voldoen aan de regels die voor de lozing gelden. Over een aantal lozingen vindt u op onze website meer informatie:

Watervergunning

Voor een beperkt aantal lozingen verleent Rijnland een watervergunning op grond van de Waterwet. lees meer over de Waterwet op de website van de helpdesk water. Heeft u een watervergunning aangevraagd, kijk dan ook eens op de pagina Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

afvalwaterlozingontheffing

Thema

Water