Rekenkamercommissie

Sinds 2007 heeft Rijnland een rekenkamercommissie (RKC). Het doel van de RKC is om Rijnland (nog) transparanter en beter te besturen. De RKC is daarom onafhankelijk en vrij in haar onderwerpkeuze en daarbij behorende onderzoeken.

Aanpak

Samenwerking

De RKC werkt nauw samen met de RKC's van de andere waterschappen. Dit gebeurt in de Waterkring, het samenwerkingsverband van de rekenkamercommissies en rekeningcommissies bij de waterschappen. De Waterkring maakt onderdeel uit van de NVRR: Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies.

Onderzoeken

De RKC doet jaarlijks enkele onderzoeken naar de effecten van het beleid van Rijnland. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Worden de gestelde doelen daadwerkelijk behaald?
  • Gebeurt dat op een efficiënte manier?
  • En volgens de juiste procedures?

Bedrijfsvoeringszaken vallen in principe buiten het onderzoeksterrein. Rechts op deze pagina kunt u verschillende rapporten van de RKC inzien.

De leden van de RKC

Op 13 mei 2020 zijn de drie nieuwe leden van de RKC benoemd door de verenigde vergadering

  • Patrick Pieters (voorzitter)        
  • Claudine Garama
  • Jan Bots
  • Anneke van der Meij ondersteunt de RKC als ambtelijk secretaris.

Hoe gaat een rekenkameronderzoek in zijn werk?

De RKC werkt op dit moment aan een nieuw onderzoeksprotocol en aan een selectie van te onderzoeken onderwerpen.

Meer informatie

Meer informatie volgt binnenkort.

Contact

Heeft u vragen over de Rekenkamercommissie? Neem contact op met de secretaris van de RKC via telefoonnummer (071) 306 30 63.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

UPL-naam nog niet beschikbaar

Thema

Organisatie van de overheid