Schadeadviescommissie

De Schadeadviescommissie Rijnland is een onafhankelijke commissie, ingesteld op grond van de Verordening Schadevergoeding Rijnland. De voorzitter, leden en secretaris zijn benoemd door het college van dijkgraaf en hoogheemraden. De Verordening voorziet in een met waarborgen omklede procedure voor de behandeling van verzoeken om schadevergoeding. De commissie organiseert daartoe hoorzittingen en adviseert het college over de ingediende schadeverzoeken. Het college neemt uiteindelijk een beslissing op een schadeverzoek.

Aanpak

De Verordening ziet uitsluitend op schade die het gevolg is van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid van Rijnland in het kader van het waterbeheer. De Verordening is dus niet van toepassing op schadeclaims, die verband houden met onrechtmatig handelen van Rijnland. Dergelijke schadeclaims worden op grond van de door Rijnland afgesloten WA-verzekering afgehandeld door schadeverzekeraar Onderlinge Verzekeringen Overheid u.a. (OVO).

De tekst van de Verordening is te vinden op www.rijnland.net/regels/regelgeving.

De leden van de Schadeadviescommissie Rijnland

  • De heer prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels te Breda, voorzitter
  • Mevrouw prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick te Utrecht
  • De heer J. van der Wel te Schipluiden
  • De heer E.H. Horlings RA te Amsterdam
  • De heer N. Doelman te Waarder
  • Mevrouw J. Romme te Breda, secretaris

Tijdelijke leden ten behoeve van kustversterkingsproject Katwijk (Kustwerk Katwijk):

  • De heer mr. ing. A.C.M.M. van Heesbeen te Rosmalen
  • De heer G. Dekker te Egmond aan Zee

Contact

Heeft u vragen over de Schadeadviescommissie? Neem dan contact op met de afdeling Advies via telefoonnummer (071) 306 30 63.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Thema

Bezwaar en beroep overheid