Vaarvergunningen

Gaat u varen in Rijnlands gebied, dan heeft u soms een vaarvergunning nodig. Dit geldt voor alle vaartuigen met een motor, of dat nu een benzinemotor, een dieselmotor of een elektrische motor is.

Aanpak

Volgens de regels het water op

Als u wilt varen in Rijnlands gebied, dan heeft u in een aantal gevallen een vaarvergunning nodig. Dit geldt voor alle vaartuigen met een motor, of dat nu een benzinemotor, een dieselmotor of een elektrische motor is.

Vaarvergunningen

Motorvaartuigen kunnen - onder andere door slibopwerverling - invloed hebben op de in het water en oever aanwezige (bijzondere) planten en dieren. Om de gevolgen van de scheepvaart op waterstaatkundig gezien kwetsbare wateren te reguleren heeft Rijnland voor een beperkt aantal wateren een vaarverbod voor motorvaart ingesteld. Om op deze kwetsbare wateren te mogen varen heeft u een vaarvergunning nodig, die alleen wordt verstrekt aan de personen die vanwege de locatie van hun woning of land gebruik moeten maken van deze wateren.

Een overzicht van de kwetsbare wateren vindt u op de pagina Overzicht vaarverboden

Ook belangrijk om te weten!

  • Aan het verstrekken van een vaarvergunning zijn geen kosten verschuldigd.
  • Bij de vergunning krijgt u een sticker die u op een goed zichtbare plaats aan bakboordzijde van de boot moet plakken.  
  • Voor de wateren waar Rijnland nautisch beheerder is heeft Rijnland een aantal vaarregels opgesteld, meer informatie hierover vindt u op de pagina, Vaarregels Rijnland
  • Het is verboden van een pleziervaartuig toiletwater te lozen, meer informatie over varen in Rijnland.

Contact

Afdeling Vergunningverlening & Handhaving

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

vaarvergunning

Thema

Wonen en vergunningen