Natuurvriendelijke oever subsidie

Rijnland wil graag dat er in het water veel planten en dieren leven. Natuurvriendelijke oevers geven dieren en planten alle ruimte. Om de aanleg van deze oevers aan te moedigen hebben wij een subsidieregeling. De subsidie is voor iedereen die in het gebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen. Het gaat dan om het veranderen van een bestaande steile oever in een geleidelijke overgang van land naar water.

De subsidie is maximaal 65 euro per meter en maximaal 30.000 euro per project

De subsidie voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers is maximaal 65 euro per strekkende meter. De maximale bijdrage per aanvrager of project is 30.000 euro per jaar.

  • particulieren: subsidie = maximaal 100 % van 65 euro.
  • natuur beherende organisaties: subsidie = maximaal 75% van 65 euro.
  • overheden: subsidie = maximaal 50% van 65 euro.

Subsidie aanvragen voor 1 mei

Het aanvraagformulier kunt u op deze pagina downloaden. Uw subsidieaanvraag bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • onderhoudsplan
  • gespecificeerde begroting
  • situatietekening en dwarsdoorsnede tekening voorzien van maatvoering. Het gaat om de maatvoering van de nieuwe oever ten opzichte van huidige oever. U kunt voorbeeldtekeningen op deze pagina downloaden

Stuur de ondertekende subsidieaanvraag met alle bijlagen naar:

  • nvosubsidie@rijnland.net
  • Hoogheemraadschap van Rijnland, Afdeling Vergunningverlening en Handhaving, Postbus 156, 2300 AD in Leiden.

Stuur uw subsidieaanvraag voor 1 mei naar ons toe. Daarna beoordelen we alle binnengekomen aanvragen. U krijgt binnen acht weken bericht of u in aanmerking komt voor een subsidie.

Lees meer

Eendjes bij natuurvriendelijke oever