De spelregels bij verlenen subsidie

Hier staan de belangrijkste spelregels van de subsidieverlening voor natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen. U kunt lezen waarvoor u een subsidie kunt aanvragen en hoe wij alle subsidieaanvragen beoordelen. U leest ook voor welke situaties wij geen subsidie verlenen.

De subsidie verlenen wij om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren. In de Verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2017 staan alle regels. Deze verordening en een toelichting en bijlage kunt u op deze pagina downloaden. 

U kunt subsidie krijgen voor

 • het afgraven van een bestaande oever. Dit kan een beschoeide of onbeschoeide steile oever zijn.
 • de beplanting van de oever

Zorg dat wateruitwisseling tussen oever en water mogelijk is

Een natuurvriendelijke oever moet onderdeel zijn van het watersysteem. Dit betekent dat er wateruitwisseling mogelijk moet zijn tussen de oever en het water. Wilt u de natuurvriendelijke oever aanleggen achter een vooroeververdediging? Dan moet hierin minstens één opening aanwezig zijn. Die opening heeft een breedte van minstens één meter en een hoogte van minstens 30 cm. Let op: voor een vooroeververdediging krijgt u geen subsidie.

U krijgt geen subsidie voor deze situaties:

 • Als uw natuurvriendelijke oever:
  • minder dan 20 meter lang wordt
  • in water met een scheepvaartfunctie komt
  • in een jachthaven komt
  • op een locatie komt waar al een begroeide oever aanwezig is. Rijnland maakt die beoordeling
  • de onderhoudswerkzaamheden die Rijnland uitvoert bemoeilijkt
 • Als er een watervergunning nodig is voor de aanleg van de oever, en die is nog niet verleend.
 • Voor het plaatsen van een vooroeververdediging of golfbreker. Ook voor de materiaalkosten krijgt u geen subsidie.
 • Als de natuurvriendelijke oever geen relatie heeft met de taken van Rijnland
 • Als de aanleg van de natuurvriendelijke oever al  in uitvoering is voordat de subsidieaanvraag is ingediend
 • Als het de bedoeling is om met de aanleg van de natuurvriendelijke oever winst te maken
 • Als de kans op een goede ontwikkeling van de natuurvriendelijke oever niet zo groot is. Dit beoordeelt Rijnland. Bijvoorbeeld wanneer een natuurvriendelijk oever wordt aangelegd op de windzijde van een plas met grote strijklengte.
 • Als de natuurvriendelijke oever wordt gepland in een oever waar vanuit de schouw kadeherstel wordt geëist
 • Als u de oever of vispaaiplaats gaat aanleggen als:
  • compensatie voor het verlies van natuurwaarden op een andere plaats.
  • uitvoeringsmaatregel van een gemeentelijk waterplan.  
  • compensatie van een demping of een toename van verhard oppervlak. Voor de beplanting van de oever kunt u wel een subsidie aanvragen.

Een puntensysteem bepaalt hoe we het subsidiebudget verdelen

We toetsen subsidieaanvragen met een puntensysteem. Het aantal punten bepaalt hoe we het subsidiebudget verdelen.

 • 10 punten: ligging in natuurgebieden die vallen onder het Nationaal Natuur Netwerk
 • 10 punten: ligging in een geprioriteerd KRW-waterlichaam
 • 10 punten: watergangen smaller dan 10 meter
 • lengte aan te leggen aaneengesloten oevers/vispaaiplaats:
  •  ≥ 20 ≤ 40 strekkende meter: 2 punten
  •  > 40 ≤ 60 strekkende meter: 4 punten
  •  > 60 ≤ 80 strekkende meter: 6 punten
  • > 80 ≤ 100 strekkende meter: 8 punten
  • > 100 strekkende meter: 10 punten. Plus 2 extra punten voor elke extra 50 strekkende meter 

Het kan gebeuren dat de subsidieaanvragen het subsidiebudget overschrijden. In dat geval komt de aanvraag met de meeste punten het eerst in aanmerking voor subsidie. Hebben aanvragen evenveel punten, dan komt de aanvraag die wij als eerste volledig ontvangen ook als eerste in aanmerking voor een subsidie.