Natuurvriendelijke oever subsidie

Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers (nvo’s) en vispaaiplaatsen te stimuleren, hebben wij een subsidieregeling vastgesteld. De regeling is voor iedereen binnen het beheergebied van Rijnland die een nvo aan wil leggen door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw talud.

De subsidie is maximaal 65 euro per meter, met een maximum van 30.000 euro

 De subsidie voor de natuurvriendelijke aanleg van bestaande oevers bedraagt een bepaald percentage van een normbedrag van € 65 per strekkende meter. De maximumbijdrage per aanvrager of project is € 30.000 per jaar.

  • particulieren: subsidie = 100 % van het normbedrag
  • natuur beherende organisaties: subsidie = 75% van het normbedrag
  • overheden: subsidie = 50% van het normbedrag

Subsidie aanvragen voor 1 mei

Het aanvraagformulier kunt u rechts op de pagina downloaden. Uw subsidieaanvraag bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • onderhoudsplan
  • gespecificeerde begroting
  • situatietekening en dwarsdoorsnede tekening voorzien van maatvoering (nieuwe oever ten opzichte van huidige oever). U kunt voorbeeldtekeningen rechts op de pagina downloaden

Stuur de ondertekende subsidieaanvraag met alle bijlagen naar:

  • vergunningen@rijnland.net
  • Hoogheemraadschap van Rijnland, Afdeling Vergunningverlening en Handhaving, Postbus 156, 2300 AD in Leiden.

Uw subsidieaanvraag moet voor 1 mei bij ons binnen zijn. Na 1 mei beoordelen wij alle binnengekomen aanvragen en krijgt u binnen acht weken bericht of u in aanmerking komt voor een subsidie.

Alle informatie staat in de folder en de subsidieverordening

Download rechts op de pagina de folder en de subsidieverordening met toelichting en bijlage. Hierin vindt u alle informatie die u nodig heeft. In de bijlage van de verordening leest u meer over:

  • de minimale inrichtingseisen voor natuurvriendelijke oevers
  • de richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud

Een geleidelijke overgang van water naar land zorgt voor meer planten en dieren

Een natuurvriendelijke oever heeft een gelei­delijke overgang van water naar land. Dit geeft dieren en planten alle ruimte en er ontstaat een rijk en gevarieerd leven. Hierdoor verbetert ook de waterkwaliteit. Na aanleg van de oevers zullen deze ook op een natuurvriendelijke wijze moeten worden onderhouden.

.

 

.