Varen in Rijnland

Lekker varen in een bootje... Om er nog meer van te kunnen genieten wijzen we u op de regels en laten we u graag zien wanneer de sluizen in ons gebied bediend worden.

Vaarvergunning nodig voor kwetsbaar water met een vaarverbod

U heeft een vaarvergunning nodig om met een motorboot te mogen varen in kwetsbaar water. Hier geldt namelijk een vaarverbod. Zo'n vaarvergunning krijgt u alleen als u vanwege de locatie van hun woning of land moet varen in dit kwetsbare water. Het gaat om motorboten met een benzinemotor, een dieselmotor of een elektrische motor. Deze boten hebben namelijk invloed op de planten en dieren in het water en op de oever. Rechts op de pagina kunt u met ons digitale formulier een vaarvergunning aanvragen.

Een vaarvergunning krijgt u gratis. De sticker bij de vergunning moet u op een goed zichtbare plaats aan bakboordzijde van de boot plakken.  

U vindt deze informatie ook in de vaarwegenverordening van Rijnland.

Vaarregels

Als u gaat varen moet u voldoen aan de regels uit het Binnenvaartpolitiereglement. Gaat u varen op water waar Rijnland het nautische beheer heeft dan gelden ook deze regels:

  • De vaarsnelheid is maximaal zes kilometer per uur. Alleen op de Wijde Aa en het Oegstgeesterkanaal is de vaarsnelheid maximaal twaalf kilometer per uur.
  • Vaar zoveel mogelijk in het midden van het water. Voorkom dat er haalgolven ontstaan.
  • Een boot afmeren, ankeren, aanleggen of een ligplaats innemen mag alleen op plaatsen die daarvoor zijn bedoeld.
  • Hou minimaal 2 meter afstand van een rietkraag. In die 2 meter mag u met een boot niet varen, afmeren, ankeren, aanleggen of ligplaats innemen.
  • Volg aanwijzingen van toezichthouders altijd onmiddellijk op.

Deze regels zijn er voor de veiligheid op het water. En om de nadelige gevolgen voor de omgeving kleiner te maken. Als u zich aan de vaarregels houdt, voorkomt u dat wij een proces verbaal opmaken. 

De vaarregels staan in de vaarwegenverordening van Rijnland

Bedieningstijden Rijnlandse sluizen

Rijnland heeft een aantal sluizen. Lees meer over de Bedieningstijden sluizen.

Lozingsverbod en inzamelstations

Vanaf 1 januari 2009 mag een pleziervaartuig geen toiletwater meer lozen. Hetzelfde geldt voor bilgewater (een combinatie van water en olie). Op de website Vuilwater.info vindt u de plekken waar u vuilwater en het bilgewater kunt inleveren.

Regels voor bouwen steiger of aanmeervoorziening

Met onze vergunningencheck bepaalt u welke regels gelden voor het bouwen van uw steiger, aanmeervoorziening of meerpaal. Lees meer over deze regels op onze pagina Steiger, aanmeervoorziening of meerpaal. Met de vergunningencheck bepaalt u ook of u gaat bouwen in water dat eigendom is van Rijnland. In dat geval heeft u een huurovereenkomst nodig. 

Huurovereenkomst voor ligplaats in Rijnlands water

U heeft een huurovereenkomst nodig als u een ligplaats gaat innemen in water dat eigendom is van Rijnland. Met de vergunningencheck kunt u bepalen of een water Rijnlands eigendom is.

Vaarwegbeheer Rijnland

Er zijn 2 soorten beheer van vaarwegen:           

  • Vaarwegbeheer: Het op diepte houden van vaarwegen. En het bedienen en onderhouden van de sluizen in de vaarwegen.
  • Nautisch beheer: Toezicht houden op het vaarverkeer. En het opstellen van verkeersregels en het plaatsen van verkeersborden en betonning.

Welke instantie waar verantwoordelijk is voor het vaarweg- en/of nautisch beheer, kunt u zien deze kaart  (pdf, 958 kB)en in de onderstaande tabel.

Type vaarwegen

beheerder

Nautisch beheerder

Beroepsvaarwegen

De provincies en enkele gemeenten

De provincies en enkele gemeenten

Doorgaande recreatieve vaarwegen

Rijnland en enkele gemeenten

Rijnland en enkele gemeenten

Grote meren en plassen

Gemeenten

Gemeenten

Lokale vaarwegen

Gemeenten

Gemeenten indien dit in APV is geregeld. Anders Rijnland

Rijnland is beheerder van de doorgaande recreatieve routes. Rijnland stelt regels aan handelingen in deze vaarwegen. Zo zorgen we dat er voldoende ruimte blijft om te varen. Lees meer over deze regels op onze pagina handelen in een vaarweg