Vaarvergunningen

Gaat u varen in Rijnlands gebied, dan heeft u soms een vaarvergunning nodig. Dit geldt voor alle vaartuigen met een motor, of dat nu een benzinemotor, een dieselmotor of een elektrische motor is.

Vaarvergunning nodig voor kwetsbare wateren met een vaarverbod

Voor het varen in Rijnlands gebied met een motorvaartuig, kan een vaarvergunning nodig zijn. Motorvaartuigen met een benzinemotor, een dieselmotor of een elektrische motor hebben invloed op de planten en dieren in het water en op de oever. Daarom heeft Rijnland voor een aantal kwetsbare wateren een vaarverbod ingesteld. U heeft een vaarvergunning nodig om op deze wateren te mogen varen. Alleen personen die vanwege de locatie van hun woning of land gebruik moeten maken van deze wateren krijgen zo'n vaarvergunning. Rechts op de pagina kunt u online een vaarvergunning aanvragen.

Een overzicht van de kwetsbare wateren vindt u op de pagina Overzicht water met vaarverbod.

Ook belangrijk om te weten!

  • Een vaarvergunning krijgt u gratis.
  • De sticker bij de vergunning moet u op een goed zichtbare plaats aan bakboordzijde van de boot moet plakken.  
  • Er zijn vaarregels van Rijnland voor de wateren waar Rijnland nautisch beheerder. Lees meer hierover op de pagina Vaarregels Rijnland
  • Toiletwater lozen vanaf een pleziervaartuig is verboden. Lees meer op de pagina varen in Rijnland.

U kunt alles teruglezen in de vaarverordening van Rijnland. U vindt daar ook de regels die gelden voor het varen binnen  Rijnland. 

Contact

Afdeling Vergunningverlening & Handhaving