Vaarregels

Als u wilt varen op wateren waarover Rijnland het nautische beheer voert, dan gelden er, naast de algemeen geldende regels uit het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), een aantal aanvullende regels. Deze regels hebben enerzijds de veiligheid op het water tot doel en anderzijds om de nadelige gevolgen voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken.

Vaarregels

  • De maximale vaarsnelheid bedraagt zes kilometer per uur met uitzondering van de Wijde Aa en het Oegstgeesterkanaal (maximum vaarsnelheid twaalf kilometer per uur).
  • Er dient zoveel als mogelijk in het midden van het water te worden gevaren en op zodanige wijze, dat geen haalgolven ontstaan.
  • Het met een vaartuig afmeren (ankeren), aanleggen of ligplaats innemen is alleen toegestaan op plaatsen die daarvoor kennelijk zijn ingericht of aangegeven.
  • Het is verboden met een vaartuig te varen, af te meren (te ankeren), aan te leggen of ligplaats in te nemen, in of aan een rietkraag, alsmede binnen een strook van twee meter vanaf een rietkraag.

Ook belangrijk om te weten

  • Aanwijzingen en bevelen, gegeven door de eigen Rijnlandse toezichthouders en andere toezicht houdende instanties, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd en nageleefd.
  • Bij het niet nakomen van de voorschriften kan proces verbaal worden opgemaakt.