Vergunningen

Voor allerlei werkzaamheden die je als bewoner of bedrijf wil doen in en bij water, dijken, gemalen enzovoort gelden regels. Met onze vergunningencheck kunt u bepalen welke regels voor u gelden.

Voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater kunt u de vergunningencheck niet gebruiken. Bepaal dan via het omgevingsloket welke regels gelden.