Agrarische sector

Voor boomteelt-, bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit. Bij Rijnland kunt u een vrijstelling van de U.O meststoffenregistratie aanvragen. U kunt ook een versmalde teeltvrije zone aanvragen.

Inhoudsopgave

Bepaal welke regels voor uw bedrijf gelden

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) bepaalt u welke regels voor uw bedrijf gelden. U kunt ook checken of u een vergunning nodig heeft of activiteiten moet melden. Een melding doet u via de AIM. Een vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket.

U.O. meststoffenregistratie vrijstelling

Kwekers met een vaste kas hebben een meststoffenregistratie nodig bij de Uitvoeringsorganisatie (U.O.) glastuinbouw en milieu. De registratie geldt voor substraatteelt en vollegrondteelt en voor elk kasoppervlak. Registratie is ook verplicht als u geen drainagewater loost. Soms is registratie niet nodig en kunt u een vrijstelling aanvragen:

Substraatteelt

Bij substraatteelt  kunt u een vrijstelling krijgen als u voldoet aan één van deze voorwaarden:

 • U gebruikt geen meststoffen
 • Drainwater wordt volledig gercirculeerd
 • Drainwater wordt extern afgevoerd.
 • Gecombineerde drainagestelsel kas-buitenteelt

Vollegrondteelt

Bij vollegrondteelt kunt u een vrijstelling krijgen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U gebruikt geen meststoffen
 • Drainagewater wordt volledig gerecirculeerd
 • Gecombineerde drainagestelsel kas-buitenteelt

 Aanvragen bij gemeente of Rijnland

Bij de gemeente vraagt u vrijstelling aan voor:

 • lozing van drainagewater in de riolering
 • een bedrijf zonder drainagesysteem

Bij Rijnland vraagt u vrijstelling aan voor lozing van drainagewater:

 • in het oppervlaktewater
 • via een overstort in het oppervlaktewater
 • in een bassin

Download: Aanvraagformulier vrijstelling UO registratie (pdf, 42 kB)

Stuur het aanvraagformulier naar het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden, of naar vergunningen@rijnland.net.

Teeltvrije zone

Wat is een teeltvrije zone en waarom is dat nodig? Hoe breed moet de zone zijn? Heb ik altijd een teeltvrije zone nodig? Lees alles over de teeltvrije zone.

Informatiekaarten voor vermindering emissie gewasbeschermingsmiddelen

De Toolbox Emissiebeperking bevat 15 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water te verminderen. De toolbox is ontwikkeld door Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland.

Film: Emissie....ook niet op het erf!

Middelen die vanaf het boerenerf in de sloot spoelen, leiden tot overschrijding van de waterkwaliteitsnorm - soms wel tot 200 keer! Dat is funest voor het waterleven. Maar zulke overschrijdingen kunnen op termijn ook leiden tot een verbod van het middel. Dus ook voor behoud van het middelenpakket is zorgvuldige omgang met middelen op het erf belangrijk.

Bekijk de film en lees meer op http://www.clm.nl/news/256/73/Persbericht-Nieuwe-film-Emissie-ook-niet-op-het-erf.