24. Grondwater: onttrekkingen en infiltraties

U vindt hier een verwijzing naar de pagina over grondwater onttrekken en lozen. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Op de pagina Grondwater onttrekken en lozen vindt u alle informatie over het onttrekken en lozen van grondwater.

U leest meer over:

  • de vergunningencheck om te bepalen welke regels gelden
  • de digitale loketten voor melden en vergunning aanvragen
  • de zorgplicht en de Algemene regel grondwateronttrekking
  • de regels voor het lozen van grondwater

U vindt er ook digitale formulieren voor

  • melden zorgplicht grondwateronttrekking
  • melden Algemene regel grondwateronttrekking
  • melden maatwerk lozing
  • melden start en einde grondwateronttrekking
  • de jaaropgave grondwater