12. Hemelwateruitlaat of riooloverstort

U vindt hier informatie over de regels voor hemelwateruitlaat of riooloverstort. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel Hemelwateruitlaat of riooloverstort kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor een hemelwateruitlaat of riooloverstort  betekent dit: 

  • er zijn geen negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit.
  • de grote hoeveelheid water die in het watersysteem komt veroorzaakt geen te grote peilstijging.
  • er kan geen oppervlaktewater het riool instromen door een verkeerde aanleg van het hemelwaterriool of de overstort.
  • er wordt geen verbinding gemaakt tussen twee peilvakken door een verkeerde aanleg van het hemelwaterriool of de overstort.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Erkende maatregel: altijd goedgekeurde werkwijze die voldoet aan de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

Erkende maatregel voor een hemelwateruitlaat of riooloverstort

  • maak geen verbinding tussen peilvakken.
  • breng de neerslag terug in het peilvak waarin het valt.
  • voorkom schade aan de oever en de waterbodem.
  • voorkom dat oppervlaktewater (het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) via een riooloverstort in de riolering stroomt.
  • maak de hemelwateruitlaat zoals opgenomen in een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) of een daarin aangegeven basis rioleringsplan (BRP).

Watervergunning aanvragen 

 De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Hemelwateruitlaat of riooloverstort. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.