Melden zorgplicht

Meld met dit formulier digitaal een grondwateronttrekking waarvoor de zorgplicht geldt.

* velden zijn verplicht

Upload hieronder een overzicht met de volgende informatie van elke onttrekkingsput (max 50Mb):

  • plaatsaanduiding van elke put ten opzichte van de Rijksdriehoek
  • de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het N.A.P.

Geeft u toestemming tot het gebruiken en bewaren van uw gegevens? Wat wij met deze gegevens doen kunt u lezen in onze privacyverklaring.

Ik geef toestemming