Vergunningencheck en omgevingsloket

Een vergunningencheck maakt de regels voor werken bij water en dijken duidelijk. Voor het aanvragen van een watervergunning of maatwerk krijgt u een verwijzing naar het omgevingsloket.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden  

Als u de vergunningencheck heeft gedaan weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Daarnaast kunt u checken welke gemeentelijke regels gelden. 

Voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater kunt u de vergunningencheck niet gebruiken. Bepaal dan via het omgevingsloket welke regels gelden.  

Omgevingsloket voor het aanvragen van een watervergunning en maatwerk

Wij adviseren u om eerst de vergunningencheck te doen. Heeft u een watervergunning of maatwerk nodig, dan krijgt u in de vergunningencheck een verwijzing naar het omgevingsloket.

Voor het lozen van afvalwater gaan meldingen en vergunningaanvragen altijd via het omgevingsloket.

Meer informatie:

Voorbespreken van uw vergunningaanvraag met Rijnland  

Een vergunningaanvraag kunt u voorbespreken met een medewerker van de afdeling  Vergunningverlening & Handhaving. Dit vooroverleg kan helpen om uw aanvraag goed en volledig op te stellen. Het verkleint het risico dat de aanvraag wordt afgewezen.