Wonen aan het water

Als u aan het water woont dan moet u mogelijk de sloot of de dijk bij uw huis onderhouden. En als u werkzaamheden gaat uitvoeren bij het water, dan gelden er regels.

Voor werkzaamheden bij water of dijk gelden regels

Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een steiger voor uw boot, of het plaatsen van een beschoeiing. Deze regels zijn vastgelegd in de Rijnlandse Keur. Op onze pagina Vergunningen staat meer informatie. U vindt er ook een link naar de vergunningencheck. Dit is een hulpmiddel om te bepalen aan welke Rijnlandse regels u moet voldoen. 

Onderhoud watergangen

Voor informatie over het onderhoud aan watergangen en de schouw verwijzen we u naar de pagina Onderhoud watergangen.

Onderhoud dijken

Een eigenaar van een stuk grond met een dijk is verantwoordelijk voor het gewone onderhoud van die dijk. Lees meer op de pagina Onderhoud dijken.

Natuurvriendelijke oever aanleggen met subsidie

U kunt een subsidie van Rijnland krijgen voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever of vispaaiplaats. Vraag de subsidie voor 1 mei aan. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de pagina Natuurvriendelijke over subsidie.

Woonboten kopen/verkopen en afmeren

Hiervoor gelden regels. Ligt uw woonboot in een water waarvan Rijnland de eigenaar is, dan betaalt u jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van het water. Lees meer op de pagina Woonboten.

Varen in Rijnland

U woont aan het water, dus u heeft misschien een boot. Op de pagina Varen in Rijnland leest u meer over:

  • bedieningstijden van de Rijnlandse sluizen
  • vaarvergunningen die u online kunt aanvragen
  • vaarregels voor Rijnlands water
  • inzamelpunten voor vuilwater en bilgewater

Wanneer u een steiger wilt aanleggen of een ligplaats voor een boot in Rijnlands eigendom wenst, heeft u in de meeste gevallen geen vergunning meer nodig van Rijnland. Wel is het zo dat er een overeenkomst afgesloten dient te worden voor het gebruik van Rijnlands eigendom. Meer informatie hierover kunt u hier terugvinden.

Meldpunt

Heeft u iets gezien dat belangrijk kan zijn voor Rijnland? Lees op de pagina Meldpunt waar wij graag een melding over ontvangen en hoe u iets kunt melden.