Wonen aan het water

Als u aan het water woont dan moet u mogelijk de sloot of de dijk bij uw huis onderhouden. En als u werkzaamheden gaat uitvoeren bij het water, dan gelden er regels.

Voor werkzaamheden bij water of dijk gelden regels

Bijvoorbeeld voor het bouwen van een steiger voor uw boot, of het plaatsen van een beschoeiing. Deze regels zijn vastgelegd in de Rijnlandse Keur. Op onze pagina Vergunningen staat meer informatie. U vindt er ook een link naar de vergunningencheck. Dit is een hulpmiddel om te bepalen aan welke Rijnlandse regels u moet voldoen. 

Onderhoud watergangen

Voor informatie over het onderhoud aan watergangen en de schouw verwijzen we u naar de pagina Onderhoud watergangen.

Onderhoud dijken

Een eigenaar van een stuk grond met een dijk is verantwoordelijk voor het gewone onderhoud van die dijk. Lees meer op de pagina Onderhoud dijken.

Natuurvriendelijke oever aanleggen met subsidie

U kunt een subsidie van Rijnland krijgen voor het maken van een natuurvriendelijke oever of vispaaiplaats. Vraag de subsidie voor 1 mei aan. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de pagina Natuurvriendelijke over subsidie.

Woonboten kopen/verkopen en afmeren

Hiervoor gelden regels. Ligt uw woonboot in een water waarvan Rijnland de eigenaar is, dan betaalt u jaarlijks een vergoeding voor de huur van het water. Lees meer op de pagina Woonboten.

Varen in Rijnland

U woont aan het water, dus u heeft misschien een boot. Op de pagina Varen in Rijnland leest u meer over:

  • Vaarregels
  • Vaarvergunning nodig voor kwetsbaar water met een vaarverbod
  • Bedieningstijden Rijnlandse sluizen
  • Lozingsverbod en inzamelstations
  • Vaarwegbeheer Rijnland

Steiger aanleggen of ligplaats innemen

Bepaal met onze vergunningencheck welke regels gelden voor het bouwen van uw steiger of het  innemen van een ligplaats. U weet dan ook of u te maken heeft met water dat eigendom is van Rijnland. In dat geval heeft u een huurovereenkomst nodig. Lees meer over de regels op de pagina Steiger, aanmeervoorziening of meerpaal.

Botenhuis bouwen

Bepaal met onze vergunningencheck welke regels gelden voor het bouwen van een botenhuis. Lees meer over de regels op de pagina Botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten (woonboten). 

Meldpunt

Heeft u iets gezien dat belangrijk kan zijn voor Rijnland? Lees op de pagina Meldpunt waar wij graag een melding over ontvangen en hoe u iets kunt melden.