Woonboten

Wie op een woonboot woont heeft te maken met regels bij het kopen, verkopen of afmeren van een woonboot.

Bestaande woonboten kopen/verkopen: geef door wie de nieuwe bewoner is

Bestaande woonboten hebben een vergunning van Rijnland op naam. Bij verkoop gaat de vergunning over op de volgende eigenaar/bewoner. De vergunningen hebben geen einddatum. Als nieuwe bewoner hoeft u dus geen nieuwe vergunning aan te vragen, maar we willen wel graag weten dat u de nieuwe bewoner bent. Stuur uw gegevens naar vastgoed@rijnland.net, of via een brief naar het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD in Leiden. 

Jaarlijkse vergoeding voor gebruik van Rijnlands water

Ligt uw boot in een water waarvan wij de eigenaar zijn, dan betaalt u jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van ons water. Lees hier meer over op de pagina over Rijnlandse eigendommen. Daar vindt u ook een tarieventabel.

Nieuwe woonboten moeten voldoen aan regels

Als u een nieuwe woonboot wilt afmeren, moet u voldoen aan de regels van Rijnland. Lees meer hierover op de pagina Vergunningen. Daar vindt u ook een link naar de vergunningencheck. Dit is een hulpmiddel om te bepalen aan welke Rijnlandse regels u moet voldoen. Check ook of uw woonboot in een water komt waarvan Rijnland eigenaar is.

Afvalwater mag u niet in het oppervlaktewater lozen. In de praktijk betekent dit dat de woonboot op de riolering moet worden aangesloten.

Toestemming van anderen

Voor nieuwe woonboten heeft u met meer instanties dan alleen Rijnland te maken en soms ook met particulieren:

  • De gemeente: alles op het gebied van ruimtelijke ordening wordt geregeld in een bestemmingsplan. Daarin staat of in een watergang woonboten zijn toegestaan en, zo ja, hoeveel.
  • De provincie: als u met een woonboot in het landelijk gebied wilt liggen zal de provincie beoordelen of de boot al dan niet stoort in het landschap. Als de provincie vaarwegbeheerder is (de grotere vaarwegen) zal zij ook beoordelen of de woonboot de scheepvaart belemmert.
  • De eigenaar van het water: van de eigenaar van een watergang zult u toestemming moeten krijgen om in zijn/haar eigendom te liggen.