Digitalisering van de waterketen

Samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven wisselen we data en analyses uit.

De uitdagingen in de waterketen zijn urgent. Extreme neerslag, bodemdaling, zeespiegelstijging, hoge waterkwaliteitseisen en een groeiend aantal bewoners waarvan het afvalwater afgevoerd en gezuiverd moet worden en schoon drinkwater geleverd moet worden. Flinke opgaven voor waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten. En dit allemaal binnen een snel veranderende en digitaliserende omgeving.

Samenwerking

Deze uitdagingen gaan we al langer aan in een structurele samenwerking tussen gemeenten, drinkwaterbedrijven en Rijnland. Om onze gezamenlijke ambities te verbeteren is gezocht naar een eenvoudige, snelle manier om data en analyses uit te wisselen tussen verschillende partijen. Daarom is het digitale data portaal opgezet.

Waarom een dataportaal?

Concrete plannen voor een dataportaal binnen onze samenwerkingsverbanden zijn er al jaren. Data delen is een van de afspraken uit van het nationaal bestuursakkoord water. In 2019 is gekozen voor een pragmatische aanpak door een pilot te draaien met drie gemeenten uit het Groene Hart. Dit leidde tot een prototype data portaal. De positieve bevindingen en geleerde lessen motiveren Rijnland om samen met gemeentes en drinkwaterbedrijven het portaal de komende jaren op te schalen en te professionaliseren.

Hoe werkt het?

Op de screenshot van de pilot dataportaal is te zien hoe we deze data met elkaar delen. Waar vinden er overstorten plaats? De overstortmonitor combineert neerslag gegevens, niveaumetingen van gemalen en rioleringsgegevens om te analyseren op welke locatie overstorten hebben plaatsgevonden. Hierdoor kunnen we snel en adequaat maatregelen nemen.

overstortmonitor

Wat gaan we de komende jaren doen?

Rijnland, als voortrekker in dit gezamenlijk project, gaat voor het dataportaal de komende jaren een aantal producten realiseren, die openbaar toegankelijk zijn:

  • Een catalogus waar je zelf je data en analyses bij elkaar kunt zoeken
  • Thematische kaarten per gebruikersvraag
  • Dashboards waar de gebruiker wat meer zelf inzichten kan genereren
  • Periodieke rapportages

Dit alles om meer inzicht te creëren in de héle waterketen.

Meer weten?

Wil jij net als andere gemeentes aangesloten worden op het dataportaal? Heb je nog meer kennis en ervaring te bieden? Dus ben je geïnteresseerd? Met jouw enthousiasme, daadkracht, data, expertise, netwerk, praktijk kennis en feedback, komen we veel verder! Neem contact op met Guido Schaepman en Tim de Vries.

Blijf op de hoogte?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief of download onze laatste nieuwsbrief hieronder.