Waterketen duurzaam en circulair

In 2030 energieneutraal en in 2050 volledig circulair. Daar gaan we voor.

Rijnland zet samen met de omgeving in op duurzaam werken door de kringloop van water, energie en grondstoffen zoveel mogelijk te sluiten.

Energieneutraal

Rijnland heeft als doel om in 2030 alle benodigde energie duurzaam op te wekken. En we willen zoveel mogelijk bijdragen aan de energietransitie in de regio. De waterketen is verantwoordelijk voor driekwart van de totale hoeveelheid energie die Rijnland verbruikt. Besparing heeft dus effect. Gemiddeld gaat Rijnland 1% per jaar energiezuiniger zuiveren. Dit gebeurt vooral door 'energie' integraal mee te nemen in renovaties.

AWZI's bieden ook veel mogelijkheden voor energieopwekking. In Katwijk heeft Rijnland een zonneweide aangelegd. We doen dit ook bij 3 andere AWZI's. Verder onderzoekt Rijnland de mogelijkheden om op andere locaties zonnepanelen of windturbines te plaatsen.

Circulariteit 

In lijn met Europese en Nederlandse afspraken streven we naar een circulair Rijnland in 2050. Dat betekent dat Rijnland in 2050 volledig hernieuwbaar inkoopt, afvalvrij en emissieloos is. In 2030 zijn we, volgens het klimaat- en grondstoffenakkoord, halverwege. In dat jaar is onze CO2-uitstoot met de helft verminderd en is het aandeel hergebruikte of duurzame grondstoffen en materialen de helft van de totale inkoop.

In de waterketen is nog veel winst te halen door de uitstoot van methaan en lachgas (die vrijkomen bij het zuiveringsproces) te verminderen of af te vangen. Ook neemt Rijnland in 2023 een besluit over het al dan niet bouwen van een installatie om grondstoffen terug te winnen. Bij elke renovatie en vervanging richten we onze terreinen ecologisch in.  

Nieuwe initiatieven

Rijnland volgt de ontwikkelingen in het vakgebied op de voet. We staan positief tegenover nieuwe initiatieven, zoals nieuwe sanitatie. Waar mogelijk brengen we onze kennis en expertise in. Een voorbeeld is de nieuwbouw op locatie Valkenburg.