Energie in afvalwater

Rijnland wekt groene energie op met afvalwater.

Uit afvalwater kunnen we veel energie halen. Meer dan we zelf nodig hebben om nieuw afvalwater te zuiveren. We onderzoeken hoe we dat proces kunnen verbeteren (zodat we nog meer energie overhouden) en hoe we de extra energie kunnen inzetten.

Energiefabriek

Samen met dertien andere waterschappen maken we van afvalwater groene energie via de zogenoemde Energiefabriek. Dat doen we al in Apeldoorn en binnenkort ook in Nijmegen en Nieuwegein. Zo leveren we een bijdrage aan het beperken van de CO2-uitstoot en misschien worden de gezamenlijke waterschappen op den duur wel de grootste groene energieproducent van Nederland!

Electriciteit en warmte

In mei 2013 zijn twee Warmtekrachtkoppelingen (WKK) in gebruik genomen op de AWZI Leiden-Noord en AWZI Leiden-Zuidwest.

De WKK zet het vrijkomende biogas uit het slibvergistingsproces om in elektriciteit en warmte. De benutting van elektriciteit en warmte is voor eigen gebruik. Het hoogheemraadschap van Rijnland hoeft daardoor minder gas en elektra in te kopen om zijn zuiveringstaak uit te kunnen voeren. De motoren zullen voorzien in een jaarlijkse elektriciteitsproductie van 3.048.000 kWh, ca. 45% van de energiebehoefte van de zuivering. Dit komt overeen met de energiebehoefte van ongeveer 670 huishoudens.

De plaatsing van de WKK is één van de quick-wins in het kader van de meerjarenafspraak Energie-efficiency 2008-2015.

De WKK wordt op de zuivering Leiden Zuidwest geplaatst.

Foto: De WKK wordt op de zuivering Leiden Zuidwest geplaatst. De installatie is "containerized". Dat wil zeggen dat de installatie in een aparte behuizing is opgesteld.

Containerized WKK in opbouw in de werkplaats van Opdrachtnemer

Foto: Containerized WKK in opbouw in de werkplaats van Opdrachtnemer

Installatiewerkzaamheden van de WKK op de AWZI Leiden-Noord.

Foto: Installatiewerkzaamheden van de WKK op de AWZI Leiden-Noord.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om met afvalwater groene energie op te wekken? Neem dan contact op via ons servicepunt op telefoonnummer (071) 306 3777 of via info@rijnland.net