Zo werkt een awzi

In de ruim 30 afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi's) in ons gebied wordt van afvalwater weer schoon water gemaakt. Zó schoon dat het op een verantwoorde manier terug de natuur in kan. We laten u graag zien hoe dat in z'n werk gaat.

Naar de awzi

Als we de wc doortrekken of ons afwaswater doorspoelen, dan loopt dit afvalwater naar het riool onder ons huis. Via een wijdvertakt netwerk van rioolbuizen stroomt het vervolgens naar verschillende rioolgemalen die het water naar de zuiveringsinstallaties pompen.

Het schoonmaken

Als het afvalwater de installatie binnenkomt, worden eerst de grove delen (plastic, maandverband, condooms, enzovoort) eruit gehaald.

Grove delen afvalwater

Daarna gaat het afvalwater naar een ruimte die we contactruimte noemen. Hier worden bacteriën aan het afvalwater toegevoegd. Die bacteriën moeten het water schoonmaken; ze 'eten' het vuil als het ware op. Naast voedsel (het vuil) hebben bacteriën ook zuurstof nodig. In de beluchtingsbassins wordt daarom lucht in het water gebracht, zodat de bacteriën optimaal hun werk kunnen doen.

Vanuit de beluchtingsbassins komt het water vervolgens in de nabezinktanks. Door al het vuil wat de bacteriën hebben opgenomen, zijn deze inmiddels zo zwaar geworden dat ze daar naar de bodem zakken. Wat daar boven overblijft, is een laag helder en schoon water. Het is geen drinkwater, maar wel zo schoon dat het geschikt is om in te zwemmen of te vissen. Dit water gaat terug de natuur in en wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Bassin awzi

Slib wordt biogas

De bacteriën die het water gezuiverd hebben, vormen een grote hoeveelheid slib op de bodem van de nabezinktanks. Een gedeelte van dit slib wordt gebruikt om nieuw afvalwater mee schoon te maken. De rest pompen we naar het slibgebouw. Daar wordt op een zeefbandpers het laatste restje water uit het slib gehaald.

Het ontwaterde slib voeren we vervolgens af naar installaties waar het slib verder wordt gedroogd of wordt verbrand. Bij sommige awzi's wordt het slib in een aparte tank eerst nog vergist bij een temperatuur van 32°C. Daarbij ontstaat biogas en dat gebruiken we als brandstof voor auto's en voor verwarming. Er zit dus energie in ons afvalwater!

Schema Zuiveringsproces

Rondleiding

Zou u wel eens een awzi willen bezoeken? Dat kan! We organiseren regelmatig rondleidingen. Via deze link komt u op een pagina met meer informatie.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren