Awzi Haarlem Waarderpolder

Wat is een afvalwaterzuiveringsinstallatie?

Simpel gezegd is het een fabriek die van vies afvalwater schoon water maakt.

Het afvalwater van huishoudens, bedrijven en regenwater wordt via ondergrondse rioolbuizen naar een van onze afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) gepompt. In Rijnland hebben we 19 grotere en kleinere afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Zo maken we water schoon

In rioolwater zitten grotere stukken vuil, die we met het blote oog kunnen zien. Maar natuurlijk ook onzichtbare verontreiniging van hele fijne deeltjes en chemische stoffen. Hoe werkt een AWZI? We nemen je mee in de schoonmaakstappen van de instroom van vies water (influent) naar de uitstroom van schoon, gezuiverd water (effluent). Dat schone water is geen drinkwater, maar wel schoon genoeg om de natuur in te laten stromen.

Grofvuil filteren

Wc-papier, maandverband, vochtige doekjes, condooms, luiers, plastic… in het rioolwater vinden we de gekste dingen. Als eerste stap laten we het viezer rioolwater door een rooster stromen, dat het grove vuil en zand eruit zeeft.

Zinken en drijven

Het gezeefde afvalwater gaat nu naar een voorbezinktank. Een enorme bak, waarin het water tot stilstand komt. Al het vuil dat zwaarder weegt dan water zinkt naar de bodem. Dat noemen we slib. Dit slib kunnen we vervolgens vergisten tot biogas. Olie en vet, lichter dan water, komen juist bovendrijven. Het schonere water uit de voorbezinktank gaat naar een beluchtingstank.

Beluchting en bacteriën

In deze tank voegen we heel veel lucht (zuurstof) toe aan het water. Daardoor krijgen miljoenen bacteriën de kans om hun werk te doen. Zij eten als het ware het laatste vuil uit het water op. Zijn de bacteriën klaar? Dan stroomt het water nog een keer naar een nabezinktank.

Bezinken en uitstromen

In de nabezinktank zakken de bacteriën naar de bodem en blijft er schoon, gezuiverd water over. Dit water stroomt langzaam over de rand van de tank en is klaar om terug te stromen naar de natuur. Dat gebeurt via een van de grotere wateren in de omgeving van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Uiteindelijk stroomt een mengsel van water uit sloten, meren, plassen, regenwater en gezuiverd water naar zee.

AWZI Haarlem waarderpolder

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren