Aanvraagformulier aanleveren afvalwater per as

Afvalwater en slib mogen niet zomaar worden geloosd op onze wateren of in het riool. Dat kan grote schade tot gevolg hebben en is tegen de wet. Indien u afvalwater of slib heeft dat afkomstig is uit het beheergebied van Rijnland, biologisch afbreekbaar is en dit per wegtransport (“per as”) kan worden aangeleverd, dan bestaat de kans dat wij dit accepteren voor verwerking op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Rijnland.
Alleen wanneer u onderstaand Aanvraagformulier verwerken afvalstoffen zo volledig mogelijk invult, nemen wij uw aanvraag in behandeling.
Indien wij uw afvalstof accepteren voor ontvangst op een Rijnlandse rwzi, verbinden wij daar voorwaarden aan die zijn afgestemd op uw specifieke situatie. Wij streven er naar om u binnen zes weken na ontvangst van uw ingevulde aanvraagformulier duidelijkheid te geven.

* velden zijn verplicht

Aanvraagformulier aanleveren afvalwater per as

Gegevens verzoeker

Rechtspersoon / Verantwoordelijke (persoon die overeenkomst zal ondertekenen)

Factuuradres

Gegevens ontdoener / locatie van herkomst

Gegevens vervoerder / transporteur

Tractor
Route inzameling
Inzamelaarsregeling
Repeterende vrachten

Aard van het bedrijf

Gegevens aan te leveren afvalwater

Wat is de aggregatietoestand?

Slib
Dikke vloeistof
Dunne vloeistof

Indien er een analysecertificaat aanwezig is deze graag als bijlage aan de aanvraagformulier toevoegen.

Sleep hier uw een bestand

Afvoer

Het Hoogheemraadschap van Rijnland maakt voor de registratie van transporten gebruik van “LoadIT” van het bedrijf Logistiek Zonder Papier (LZP). Dat betekent dat de vervoerder geregistreerd moet zijn bij LoadIT zodat transporten digitaal geregistreerd kunnen worden. Er wordt een digitale begeleidingsformulier aangemaakt waardoor een papieren begeleidingsbrief niet meer nodig is. De vervoerder dient zich hiervoor aan te melden bij LoadIT via de LoadIT app. Voor meer informatie over het aanmelden via de LoadIT app, kunt u uw contactgegevens sturen naar lozingenperas@rijnland.net

Wanneer en hoe vaak zal de afvoer plaatsvinden?

Aanbieding
Voorkeurslocatie voor lozing per as op afvalwaterzuivering:

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming tot het gebruiken en bewaren van de door u ingevulde gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw melding. Bekijk ook onze privacyverklaring.