In uw buurt

Waar versterken we een dijk? Waar baggeren we een sloot of kanaal? Waar kon je vroeger niet veilig zwemmen maar nu wel?
 • Slibsilo AWZI Lisse

  Door het hoogheemraadschap van Rijnland wordt op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Lisse in 2022 een slibsilo geplaatst. De huidige slibverlading is aan vervanging toe en er zijn klachten vanuit de omgeving over geuroverlast. Mede daarom is ervoor gekozen de huidige slibverlading te vervangen door een slibsilo, die vrijwel geurloos verladen mogelijk maakt.
  • Lisse
  • Afvalwater
 • Toetsing Regionale Keringen

  Binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) liggen ruim 1200 km regionale keringen (dijken). Deze dijken beschermen het achterland tegen overstromingen. In het project Toetsing Regionale Keringen (TReK) toetst Rijnland de veiligheid van al deze dijken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de sterkte van het dijklichaam zelf, maar ook naar het effect van objecten in- en op de dijken.
  • Waterveiligheid
 • Hogedijk in Aalsmeer

  De komende periode gaat het hoogheemraadschap van Rijnland aan de slag voor het verbeteren van de Hogedijk in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat u en de omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door. Ook moeten we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.
  • Aalsmeer
  • Waterveiligheid
 • Hoogmadesepolder in gemeente Kaag en Braassem

  Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in de Hoogmadesepolder. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat Hoogmade en omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.
  • Kaag en Braassem
  • Waterveiligheid
 • Kortsteekterweg, Ziendeweg in Alphen aan den Rijn

  De komende periode gaat het hoogheemraadschap van Rijnland aan de slag met het verbeteren van de dijk langs de Kortsteekterweg/Lindenhovenstraat/Ziendeweg in de gemeente Alphen aan den Rijn. De dijken moeten veilig zijn, zodat jij en jouw omgeving in de Zuid- en Noordeinderpolder droge voeten houden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door. Ook moeten we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.
  • Alphen aan de Rijn
  • Waterveiligheid
 • Polder Nieuwkoop in Nieuwkoop/Alphen aan den Rijn

  Rijnland werkt continu aan haar dijken. De dijken moeten veilig zijn, zodat u droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verbeteren. Ook de dijken van polder Nieuwkoop zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.
  • Alphen aan de Rijn
  • Waterveiligheid
 • Voorweg/ Wilsveen in Zoetermeer

  De komende periode verbetert het hoogheemraadschap van Rijnland de dijk langs de Wilsveen in Leidschendam-Voorburg en de Voorweg/Vlamingstraat in Zoetermeer. De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. De dijk aan de Voorweg en Wilsveen is onderzocht en moet over de gehele linie verhoogd worden.
  • Zoetermeer
  • Waterveiligheid