In uw buurt

Waar versterken we een dijk? Waar baggeren we een sloot of kanaal? Waar kon je vroeger niet veilig zwemmen maar nu wel?
 • Kortsteekterweg, Ziendeweg in Alphen aan den Rijn

  De komende periode gaat het hoogheemraadschap van Rijnland aan de slag met het verbeteren van de dijk langs de Kortsteekterweg/Lindenhovenstraat/Ziendeweg in de gemeente Alphen aan den Rijn. De dijken moeten veilig zijn, zodat jij en jouw omgeving in de Zuid- en Noordeinderpolder droge voeten houden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door. Ook moeten we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.
  • Alphen aan de Rijn
  • Waterveiligheid
 • Polder Nieuwkoop in Nieuwkoop/Alphen aan den Rijn

  Rijnland werkt continu aan haar dijken. De dijken moeten veilig zijn, zodat u droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verbeteren. Ook de dijken van polder Nieuwkoop zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.
  • Alphen aan de Rijn
  • Waterveiligheid
 • Ringdijk in Boskoop

  De afgelopen zomer heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een deel van de Ringdijk van Boskoop ten oosten van de Snijdelwijk verbeterd. De dijken moeten veilig zijn, zodat u in Boskoop ook in de toekomst droge voeten houdt.
  • Alphen aan de Rijn
  • Waterveiligheid
 • Ridderveld en de Bijlen in Alphen aan den Rijn

  Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken, zodat iedereen droge voeten houdt. De dijken en kades moeten veilig zijn. Nu en in de toekomst. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. Ook moeten we in Nederland voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Vanwege meer woningen in de polders en de aanleg van wegen zijn de veiligheidsnormen voor alle dijken in Nederland aangescherpt. De dijken van de polder Ridderveld en de Bijlen zijn onderzocht en voldoen niet aan de norm. Daarom worden de dijken verbeterd.
  • Alphen aan de Rijn
  • Waterveiligheid