In uw buurt

Waar versterken we een dijk? Waar baggeren we een sloot of kanaal? Waar kon je vroeger niet veilig zwemmen maar nu wel?
 • Amsterdamse bos

  Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan zijn dijken. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat u droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom werken wij ook aan de regionale waterkering die door het Amsterdamse bos loopt.
  • Amsterdam Zuid-O(A'damse Bos)
  • Waterveiligheid
 • De Nieuwe Meer

  De ecologische waterkwaliteit in de Nieuwe Meer kan beter. De inrichting van de oevers is niet optimaal en er groeien weinig waterplanten. Zonder maatregelen kan dit leiden tot blauwalg. Daarom heeft Rijnland al sinds 1993 een bellenscherm die zorgt dat de blauwalg in toom wordt gehouden. In de afgelopen jaren is er onderzoek geweest naar maatregelen die het meest positieve effect hebben zodat op termijn de waterkwaliteit en ecologie verbeteren. Dit voorjaar is een nieuw bellenscherm in de Amsterdamse plas De Nieuwe Meer geplaatst, die niet alleen blauwalg tegengaat, maar ook ingezet wordt voor duurzame koude-winning.
  • Amsterdam Zuid-O(A'damse Bos)
  • Schoon water