In uw buurt

Waar versterken we een dijk? Waar baggeren we een sloot of kanaal? Waar kon je vroeger niet veilig zwemmen maar nu wel?
  • Boezemgemaal Gouda

    In juni 2013 is het hoogheemraadschap van Rijnland, na een lange tijd van voorbereidingen, gestart met de renovatie van het mr. P.A. Pijnacker-Hordijk gemaal. De renovatie van boezemgemaal Gouda sluit aan op die van het eerder gerenoveerde boezemgemaal Katwijk.
    • Gouda
    • Voldoende water