In uw buurt

Waar versterken we een dijk? Waar baggeren we een sloot of kanaal? Waar kon je vroeger niet veilig zwemmen maar nu wel?
 • Zuid-Schalkwijkerweg Haarlem

  De dijken moeten veilig zijn. Voor nu en in de toekomst. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en daar waar nodig verbeteren. Ook de dijk van de Zuid-Schalkwijkerweg is onderzocht. Deze voldoet niet overal aan de norm en moet verbeterd worden
  • Haarlem
  • Waterveiligheid
 • Sluizen Spaarndam

  Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van waterkeringen en waterkerende kunstwerken, zoals de sluizen in Spaarndam.
  • Haarlem
 • AWZI Haarlem Waarderpolder

  In Haarlem Waarderpolder staat één van de grootste zuiveringen van Rijnland. Hier zuiveren en transporteren wij afvalwater van zo’n 250.000 huishoudens en bedrijven uit Haarlem, Spaarndam, Bloemendaal, Zandvoort en Aerdenhout. Wij zorgen voor schoon water wat weer terug kan naar de natuur. Ook is dit afvalwater een bron van energie en grondstoffen.
  • Haarlem
  • Afvalwater
 • Boezemgemaal Spaarndam

  Het boezemgemaal Spaarndam is één van de vier grote gemalen van Rijnland die het water vanuit de boezem afmaalt op het buitenwater. Het gemaal dateert uit 1845, toen zorgden stoommachines nog voor de aandrijving van de schepraderen. In 1936 werden deze machines vervangen voor dieselmotoren. De bijzondere schepraderen zijn gebleven. Deze verplaatsen het water, brengen het omhoog en voeren het af. In de jaren ’90 heeft een interne renovatie plaatsgevonden waarbij de dieselmotoren zijn vervangen.
  • Haarlem
  • Voldoende water
 • Poldergemaal Veenpolder

  Met gemalen zorgt Rijnland ervoor dat er voldoende zoet water in het gebied is op de juiste plekken, het water in dit gebied op peil blijft en dat wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen). Vandaaruit wordt het overtollige water afgevoerd naar zee. Wanneer er een tekort aan zoet water in dit gebied dreigt, kan Rijnland bij boezemgemaal Gouda water binnenlaten dat via de inlaten van de polders verder het Rijnlands gebied in wordt gesluisd.
  • Haarlem
  • Voldoende water