In uw buurt

Waar versterken we een dijk? Waar baggeren we een sloot of kanaal? Waar kon je vroeger niet veilig zwemmen maar nu wel?
 • Slaaghpolder in Leiden

  De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. Rijnland verbetert de dijken in Zuid-Holland waar we te maken hebben met bodemdaling. De dijk langs de Slaaghsloot en Stinksloot in Leiderdorp aan de kant van de volkstuinvereniging “Ons Buiten” wordt over de gehele lengte verhoogd en verstevigd.
  • Leiden
  • Waterveiligheid
 • Oostvliet-, Hof- en Spekpolder Leiden

  Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in de Oostvliet- Hof- en Spekpolder. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat iedereen in de omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.
  • Leiden
  • Waterveiligheid
 • 8 polders in Leiden: WGP De Leidse Polders

  Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst.
  • Leiden
  • Voldoende water
 • Cronesteinse- of Knotterpolder, Leiden

  De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. Hoogheemraadschap Rijnland verbetert de dijken in Zuid-Holland waar we te maken hebben met bodemdaling. In het park Cronesteyn is de dijk langs het Knotterpad onderzocht en moet over de gehele lengte verhoogd en verstevigd worden.
  • Leiden
  • Waterveiligheid
 • AWZI Leiden-Noord

  Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Leiden Noord heeft Rijnland een extra stap aan het zuiveringsproces toegevoegd om meer medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen. Medicijnresten in oppervlaktewater zijn een groeiend probleem. Jaarlijks komt er ten minste 190.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Rijnland heeft de ambitie om de waterkwaliteit te verbeteren door onder andere het realiseren van een aanvullende zuiveringstap op de bestaande AWZI. Met de financiële bijdrage van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaat Witteveen+Bos als begeleidend ingenieursbureau samen met aannemer ADS Groep is onlangs de eerste fullscale PACAS installatie in gebruik genomen.
  • Leiden
  • Afvalwater
 • Nieuwbouw Poldergemaal Slaaghmolen

  Met gemalen zorgt Rijnland ervoor dat er voldoende zoet water in het gebied is op de juiste plekken, het water in dit gebied op peil blijft en dat wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen). Vandaaruit wordt het overtollige water afgevoerd naar zee. Wanneer er een tekort aan zoet water in dit gebied dreigt, kan Rijnland bij boezemgemaal Gouda water binnenlaten dat via de inlaten van de polders verder het Rijnlands gebied in wordt gesluisd.
  • Leiden
  • Voldoende water
 • Amoveren gemaal Kraaiheide

  Met gemalen zorgt Rijnland ervoor dat er voldoende zoet water in het gebied is op de juiste plekken, het water in dit gebied op peil blijft en dat wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen). Vandaaruit wordt het overtollige water afgevoerd naar zee. Wanneer er een tekort aan zoet water in dit gebied dreigt, kan Rijnland bij boezemgemaal Gouda water binnenlaten dat via de inlaten van de polders verder het Rijnlands gebied in wordt gesluisd.
  • Leiden
  • Voldoende water