In uw buurt

Waar versterken we een dijk? Waar baggeren we een sloot of kanaal? Waar kon je vroeger niet veilig zwemmen maar nu wel?
  • Zwet- en Groote Blankaartpolder in Leidschendam

    Rijnland werkt continu aan zijn dijken. De dijken moeten veilig zijn, zodat u droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. Ook de dijken van de Zwet- en Groote Blankaartpolder in Leidschendam zijn onderzocht en voldoen niet meer overal aan de norm. Daarom verbeteren wij de dijken hier.
    • Leidschendam - Voorburg
    • Waterveiligheid