In uw buurt

Waar versterken we een dijk? Waar baggeren we een sloot of kanaal? Waar kon je vroeger niet veilig zwemmen maar nu wel?
 • Dijk Noordeinde en Zevenhoven

  De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. Het hoogheemraadschap Rijnland verbetert de dijken in Zuid-Holland waar wij te maken hebben met bodemdaling. De dijk Noordeinde in Zevenhoven is onderzocht en moet over de gehele lengte worden verbeterd.
  • Nieuwkoop
  • Waterveiligheid
 • Langeraarse Plassen

  De waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarse Plassen kunnen beter: Door de vele algen in het water maar ook door zwevend slib, is het water troebel en groen. In de zomer komt er regelmatig blauwalg voor. Omdat het licht niet tot de bodem kan komen, groeien er vrijwel geen ondergedoken waterplanten in de plassen. Rijnland gaat maatregelen uitvoeren in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), zodat op termijn de doorzicht verbetert en de diversiteit van het leven in de plassen toeneemt.
  • Nieuwkoop
  • Schoon water
 • Verenigde Bloklandse en Korteraarse polder in Ter Aar

  De komende tijd verbetert het hoogheemraadschap van Rijnland de dijken van de Verenigde Bloklandse en Korteraarse Polder (VBK Polder) in Ter Aar. De dijken moeten veilig zijn, zodat u in Ter Aar en omgeving droge voeten houdt.
  • Nieuwkoop
  • Waterveiligheid
 • Korteraarseweg in Ter Aar

  De dijken moeten veilig zijn en die veiligheid ook in de toekomst kunnen bieden. We moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering en werken continu aan onze dijken. Er zijn nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. Ook de dijk van de Korteraarseweg in Ter Aar is onderzocht en voldoet niet meer aan de norm. Daarom gaan wij hier samen met de gemeente Ter Aar aan de slag, zodat u ook de komende jaren droge voeten houdt.
  • Nieuwkoop
  • Waterveiligheid
 • Schilkkade en Hoekse Aarkade in Nieuwkoop

  Rijnland werkt continu aan zijn dijken. De dijken moeten veilig zijn, zodat u droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en wij moeten daarom voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Er zijn nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. Ook de dijken van polder Nieuwkoop zijn onderzocht en de Hoekse Aarkade en Schilkkade voldoet niet meer aan de norm en moet worden verbeterd.
  • Nieuwkoop
  • Waterveiligheid