In uw buurt

Waar versterken we een dijk? Waar baggeren we een sloot of kanaal? Waar kon je vroeger niet veilig zwemmen maar nu wel?
 • Voorweg/ Wilsveen in Zoetermeer

  De komende periode verbetert het hoogheemraadschap van Rijnland de dijk langs de Wilsveen in Leidschendam-Voorburg en de Voorweg/Vlamingstraat in Zoetermeer. De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. De dijk aan de Voorweg en Wilsveen is onderzocht en moet over de gehele linie verhoogd worden.
  • Zoetermeer
  • Waterveiligheid
 • Nieuwe Driemanspolder

  De Nieuwe Driemanspolder is een piekberging, natuur- en recreatiegebied gelegen tussen de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Tot 2017 was dit nog een agrarische polder, maar tussen 2017 en 2020 is dit gebied volledig op de schop gegaan voor het grootste project dat Rijnland ooit heeft ondernomen. Het resultaat is een multifunctioneel gebied van ruim 300 hectare voor klimaatadaptatie, natuurdoelstellingen en recreatie.
  • Zoetermeer
  • Waterveiligheid