Amoveren gemaal Kraaiheide

Met gemalen zorgt Rijnland ervoor dat er voldoende zoet water in het gebied is op de juiste plekken, het water in dit gebied op peil blijft en dat wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen). Vandaaruit wordt het overtollige water afgevoerd naar zee. Wanneer er een tekort aan zoet water in dit gebied dreigt, kan Rijnland bij boezemgemaal Gouda water binnenlaten dat via de inlaten van de polders verder het Rijnlands gebied in wordt gesluisd.

Gebiedsbeschrijving en capaciteit

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat doorspoelgemaal Kraaiheide verwijderen. Om de watersystemen goed te beheren, moet Rijnland actuele peilbesluiten voor haar polders hebben. Met de inwerkingtreding van het peilbesluit is het gemaal met een capaciteit van 2,3 m3/min, aan de Veerpolderpad nabij Blauwkarper 4, overbodig geworden. Daarom wordt het gemaal geamoveerd. Het peilbesluit voor de Polder Merenwijk is 1 februari 2019 in werking getreden.

Maalgebied

Afwateringsgebied en polder Merenwijk heeft een oppervlakte van 187,3 ha en wordt door gemaal Merenwijk bemalen.

f18115ee-6128-41a2-af95-45e980798a00.jpg

Voortgang

Voor dit project is aannemingsbedrijf Vobi Beton en Waterbouw aangenomen. De werkzaamheden zullen starten en eindigen mei 2020.

Veranderend klimaat

Het klimaat verandert sneller dan gedacht. We hebben steeds vaker te maken met perioden van hevige neerslag of juist extreme droogte. Het hoogheemraadschap van Rijnland speelt in op de klimaatverandering bij al zijn taken en werkzaamheden. Ervoor zorgen dat de gemalen voldoende capaciteit hebben hoort daar ook bij.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit project? Dan kunt u contact opnemen via de mail poldergemalen2@rijnland.net of telefonisch met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535