Dijken Amsterdamse bos

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan zijn dijken. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat jij droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom werken wij ook aan de regionale waterkering die door het Amsterdamse bos loopt.

Amsterdamse bos overzicht mrt 2022

Groen is opgeleverd. Wit start de uitvoering in het laatste kwartaal van 2022.

Ligging

Het Amsterdamse bos ligt ten zuidwesten van Amsterdam tussen de Ringvaart bij Schiphol en Amstelveen. Het bos is tussen 1934 en 1970 aangelegd en valt vrijwel geheel onder de gemeente Amstelveen. De gemeente Amsterdam is eigenaar van het bos, dat jaarlijks 6 miljoen bezoekers trekt. In zijn geheel is het Amsterdamse bos 935 hectare groot waarvan 420 hectare bos. Er zijn voetpaden, fietspaden en ruiterpaden. Ook loopt er een autoweg doorheen. Het Amsterdamse bos heeft maar liefst 116 bruggen. Bekend is de roeibaan, de Bosbaan. Verder vind je aan de noordzijde Boerderij Meerzicht en is er een openlucht theater. Het Amsterdamse bos is een belangrijk leefgebied voor veel diersoorten.

Wat gaan we doen?

Rijnland heeft de dijken en kades rondom en in het Amsterdamse bos getoetst. Deze blijken op verschillende plaatsen te zijn verzakt. Om het gebied ook in de toekomst te beschermen tegen het water van de Nieuwe Meer worden de dijken opgehoogd en worden fiets- en wandelpaden tegelijkertijd meegenomen.

Omdat elk dijkvak anders is, maken we voor elke fase een eigen ontwerp. Hierbij houden we rekening met de flora en fauna en de paden die langs of over de dijk lopen. We kijken of er veel bomen staan en wat de eisen zijn voor de aanleg van de vernieuwing van de paden. Vandaar dat is gekozen voor een gefaseerde aanpak.

Amsterdamse bos kadevak 1 - 2

Fase 1

Als eerste is de kade rond de Polder Meerzicht aangepakt. De dijk met een lengte van ongeveer 850 meter is verhoogd. Met een zogenoemde kleikist is een deel van de dijk waterdicht gemaakt. Op het midden van dijk is een natuurvriendelijk pad aangelegd. Dit was de wens van de gemeente Amsterdam. Het pad heeft hierdoor een natuurlijke uitstraling, waardoor deze mooi opgaat in het bos.

Natuurvriendelijk pad in Amsterdamse Bos

Amsterdamse bos pad

Fase 2

In fase twee heeft de dijk (dijkvak 1) een lengte van ongeveer 200 meter. De dijk is opgehoogd en verstevigd met klei. Ook is het pad vernieuwd dat op de dijk ligt. Deze werkzaamheden zijn in maart 2022 afgerond.

Amsterdamse bos kadevak 3AB - 1

Fase 3

Fase 3 bestaat uit een aantal dijkvakken. (Kaart: 2, 4, 5, 6 en 7). Voor ieder deel maken we een ontwerp voor een goede, maar ook mooie oplossing. Gekeken wordt hoe de dijk het beste kan worden verhoogd en verstevigd en hoe de paden hier het beste inpassen. Hierbij houden we ook rekening met de natuurlijke omgeving. De ontwerpfase is in het najaar van 2022 gereed. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het laatste kwartaal van 2022.

Samenwerking

In samenwerking met de gemeente Amsterdam pakken we ook de paden aan, die op de waterkering liggen. Dit gebeurt in goed overleg en in samenwerking met het beheer en onderhoud van het Amsterdamse bos. Zij informeren bezoekers ter plaatse wanneer paden of delen van het gebied tijdelijk worden afgesloten voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 

amsterdamse bos

Meer informatie

Telefoonnummer
071-306 3535

Heb je vragen over de dijkverbetering van het Amsterdamse bos neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland.