Baggeren

In alle wateren in ons gebied ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om te voorkomen dat onze wateren steeds minder diep worden, moeten we de bagger eens in de zoveel tijd weghalen. Dat noemen we baggeren.

Baggeren: wat en waarom?

Bagger is een verzameling van afgevallen bladeren, aangevoerd slib en verzakkende oevers. Als we dat laten liggen, slibben de sloten dicht en wordt de aan- en afvoer van water verstoord. Dit kan zorgen voor stank, wateroverlast en gaan planten en dieren dood.

Door te baggeren zorgen we voor:

  • Genoeg ruimte voor water
  • Een schone bodem
  • Zuurstofrijk water

Meten is weten

Voordat er gebaggerd kan worden, onderzoeken we hoeveel slib er aanwezig is en wat de kwaliteit van de bagger, de directe omgeving, de ligging van kabels en leidingen, het voorkomen van beschermde planten en diersoorten, de mogelijke aanwezigheid van munitie, asbest of archeologisch materiaal.

Wat gebeurt er met de bagger

Als we weten wat de kwaliteit van het slib is, dan weten we ook wat de mogelijkheden zijn om het slib te gebruiken of niet. Als het slib verontreinigd is, dan voeren we dit af naar erkende verwerkers. Is het slib van goede kwaliteit dan kijken we of we het slib op een andere manier kunnen hergebruiken. Zo kan het ingezet worden voor kadeverbetering of bij de bouw van wegen, spoorwegen of geluidswallen.

Indien we het niet gaan hergebruiken, dan kunnen we aanspraak maken van de ontvangstplicht die geldt voor grond die grenst aan het water. Dit houdt in dat de grondeigenaar de slib en de materialen die erbij horen ontvangt op zijn grond en verantwoordelijk is voor het afvoeren hiervan.

Wie is verantwoordelijk voor het baggeren?

Baggeren is één van de taken waar Rijnland verantwoordelijk voor is. Alleen doet en kan Rijnland dit niet. Om te kunnen baggeren moet het water of watergang goed bereikbaar zijn. Als u aan het water woont of land bezit wat aan het water ligt, dan bent u verplicht om ervoor te zorgen dat Rijnland de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Het kan ook, in sommige gevallen, zo zijn dat u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van de bagger.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klant contact team van Rijnland via 071 – 306 35 35.

Kaart baggerwerkzaamheden

kaart baggerwerkzaamheden

Contactformulier Baggeren