baggeren

Baggerwerk in de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Velsen

Onlangs zijn er 3000 aankondigingsbrieven verstuurd aan inwoners van de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Velsen. Hierin lieten wij weten binnenkort te starten met de voorbereidende werkzaamheden: inpeilen en bemonsteren van de betreffende watergangen.

Dit is niet juist. Deze fase is al gereed en binnenkort start de uitvoer en zullen de watergangen op diepte worden gebracht. Met het verwijderen van de sliblaag voorkomen we wateroverlast en verbeteren we de waterkwaliteit voor flora en fauna.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerij de Kuiper uit Noordeloos en zullen begin 2022 gereed zijn. Voor de betreffende watergangen kunt u onderstaaande kaarten raadplegen of onze interactieve kaart.