kaart baggerwerkzaamheden

Kaart baggerwerkzaamheden

Op de kaart is meer informatie te vinden over de planning voor het verwijderen van bagger uit een watergang. De kaart is verdeeld in vier categorieën:

  1. In onderzoek. Wanneer een watergang in onderzoek is wordt de diepte van de watergang opgemeten, dit noemen we ‘inpeilen’. Als uit de meetresultaten blijkt dat de watergang niet diep genoeg is dan wordt de watergang gebaggerd in de uitvoeringsperiode. Als de watergang wel diep genoeg is wordt deze niet gebaggerd.
  2. In uitvoering. In de uitvoeringsperiode wordt de waterbodemkwaliteit van de watergang onderzocht. Dit is nodig om te bepalen hoe de bagger moet worden verwerkt. Daarna wordt de bagger verwijderd door een aannemer.
  3. On hold. Baggeren is voor onbepaalde tijd uitgesteld in verband met PFOS-problematiek.
  4. Afgerond. De baggerwerkzaamheden van deze watergangen zijn afgerond. Hier is terug te vinden wanneer de watergang gebaggerd is.