DAHB-polder Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat u droge voeten houdt. Ook in de Drooggemaakte Akkersloot, Hertogs- en Blijverpolder (DAHB-polder) gaan we aan de slag.

kaart

Dijkverbetering DAHB-polder

Periodiek beoordelen we of de Rijnlandse dijken nog aan alle veiligheidsnormen voldoen. Uit deze beoordeling blijkt dat delen in Oud Ade en Rijpwetering van de waterkeringen langs de Boekhorsteweg, Akkerslootpolder en ten noorden en zuiden van de Oud Adeselaan aan verbetering toe zijn.       

Ligging

De Drooggemaakte Akkersloot, Hertogs- en Blijverpolder waren oorspronkelijk drie aparte polders met ieder een eigen molen. Eind 18e eeuw besloot men deze drie polders samen te voegen. Rondom deze gezamenlijke polder zijn dijken geplaatst. De Akkerslootmolen bemaalt al sinds 1793 de polder en vanaf 1966 bemaalt ook een mechanisch gemaal deze polder.

still uit video

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Wat gaan we doen?

Fase I

Inmiddels is de dijk op de Achterdijk in Rijpwetering over een lengte van ongeveer 200 meter opgehoogd zodat deze ook in de toekomst weer voldoet aan de waterveiligheid. Hiervoor is een zogenaamde tuimelkade aangelegd. Tevens is de weg langs de dijk opnieuw geasfalteerd.

De dijk is opgehoogd met klei. Om zo min mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken is de klei via het water aangevoerd en is er ook vanaf het water aan de dijk gewerkt. Hierdoor ondervond het verkeer geen hinder van de werkzaamheden.  

Fase II

Langs de Broekhorsterweg in Oud Ade verbetert Rijnland de dijk over een lengte van ongeveer 600 meter. Het ontwerp is in de maak. Zodra het definitieve ontwerp klaar is, starten de werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2021 beginnen.

Fase III

Rijnland maakt ook voor de dijk die door Rijpwetering loopt over een lengte van ongeveer 1 km  een ontwerp. Dit ontwerp neemt meer tijd in beslag, omdat de dijk over een aantal percelen van eigenaren loopt. De verwachting is dat dit ontwerp in het vierde kwartaal van 2021 klaar is. Daarna starten de uiteindelijke werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen over de dijkverbetering van de DAHB-polder neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. dijkverbetering DAHB-polder.

afbeelding kade