De Horn- en Stommeerpolder te Aalsmeer

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

De Horn- en Stommeerpolder heeft een oppervlak van 351 ha en bestaat in de praktijk uit vier peilvakken. Het voorstel is om twee peilvakken op te heffen. Stuwen om het waterpeil tegen uitzakken te beschermen vormden de peilvakgrens, er was geen peilverschil. Door de stuwen te verwijderen kan het water beter afgevoerd worden. In het zuidoosten van de polder ligt de bloemenveiling van Aalsmeer. De polder is grotendeels bebouwd met overig groen.

Waterkwaliteit

De gemeente Aalsmeer heeft de ambtie te gaan afkoppelen waardoor de riooloverstorten worden teruggebracht. De overige maatregelen zijn het op diepte houden van de watergangen en ecologisch beheer. Vismigratie in en uit de polder is niet mogelijk. De inlaat vanuit de Westeinderplassen verloopt via een particuliere vijver.

Oriëntatiekaart

Kaart De Horn- en Stommeerpolder te Aalsmeer

Informatie

Aan de onderzijde van deze pagina kunt u de volgende documenten downloaden:
- Toelichting Peilvoorstel de Horn- en Stommeerpolder
- VV besluit de Horn- en Stommeerpolder
- Proces Watergebiedsplannen van Rijnland

Voortgang

Dit project bevindt zit in het Bestuurlijke traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).