De Verenigde Groote en Kleine polders in Haarlem

De Verenigde Groote en Kleine polders in Haarlem

De komende periode gaat het hoogheemraadschap van Rijnland aan de slag met het verbeteren van de dijken in de Verenigde Groote en Kleine polders in gemeente Haarlem. De dijken moeten veilig zijn, zodat u en uw omgeving droge voeten houden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door. Ook moeten we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Wat gaan we doen?

De komende periode worden de dijken in de Verenigde Groote- en Kleine polders  (VGK polders) over een lengte van ongeveer 400 meter verbeterd. De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan. De uitvoering van de dijkverbetering bestaat uit het versterken en ophogen van de dijk. Dit gebeurt door het aanbrengen van klei. Naar verwachting is de dijkverbetering voor het eind van het jaar afgerond. 

De Verenigde Groote en Kleine polders schets

Ligging

De Verenigde Groote en Kleine polders is een poldergebied in de gemeente Haarlem, dat ten zuiden ligt van de Roomolenpolder en ten oosten van het Spaarne. Het gebied is voor een groot deel bebouwd. Kenmerkend voor de omgeving is de Kleine Molen, die ook wel De Hommel wordt genoemd. Deze molen uit 1879 aan de Hommeldijk bemaalde in het verleden de Groote en Kleine polders.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de dijkverbetering van de Verenigde Groote- en Kleine polders in de gemeente Haarlem dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535. Of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: VGK polders in Haarlem.