Dijken de Verenigde Groote en Kleine polders in Haarlem

De komende periode gaat het hoogheemraadschap van Rijnland aan de slag met het verbeteren van de dijken in de Verenigde Groote en Kleine Polders (VGK Polders) in gemeente Haarlem. De dijken moeten veilig zijn, zodat de omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door. Ook moeten we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Wat gaan we doen?

De komende periode worden de dijken in de Verenigde Groote en Kleine Polders (VGK Polders) over een lengte van ongeveer 1,3 km verbeterd. De uitvoering van de dijkverbetering bestaat uit het versterken en ophogen van de dijk. Dit gebeurt door het aanbrengen van klei.

Locatie

De Verenigde Groote en Kleine Polders is een poldergebied in de gemeente Haarlem, dat ten zuiden ligt van de Roomolenpolder en ten oosten van het Spaarne. Het gebied is voor een groot deel bebouwd. Kenmerkend voor de omgeving is de Kleine Molen, die De Hommel wordt genoemd. Deze molen dateert uit 1879 en ligt aan de Hommeldijk. De molen bemaalde in het verleden de Groote en Kleine Polders.

Planning

Op dit moment zijn we bezig met het vooronderzoek van de dijkverbetering. Er vinden verkennende gesprekken plaats met de bewoners. Daarnaast worden er aanvullende onderzoeken gedaan. Inmiddels zijn we ook bezig met het Voorlopig Ontwerp (VO). Naar verwachting starten de uitvoerende werkzaamheden eind 2022. Deze duren tot ongeveer medio 2023.

VGK polder 2

Contact

Telefoonnummer
071 306 3535

Voor vragen over de dijkverbetering van de Verenigde Groote- en Kleine polders kun je ons bellen of mailen met als onderwerp 'VGK polders in Haarlem'.