Dijk Noordeinde en Zevenhoven

Dijk Noordeinde en Zevenhoven

De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. Het hoogheemraadschap Rijnland verbetert de dijken in Zuid-Holland waar wij te maken hebben met bodemdaling. De dijk Noordeinde in Zevenhoven is onderzocht en moet over de gehele lengte worden verbeterd.

Ligging

De dijkverbetering heeft betrekking op de Dorpsstraat Zevenhoven, het Noordeinde en de Liemeer in Noordeinde. De werkzaamheden zijn gekoppeld aan die van de gemeente Nieuwkoop. Aanleiding is dat onderhoud nodig is aan de doorgaande weg door de dorpskernen van Noordeinde en Zevenhoven.

Kaart ligging

Wat gaan we doen

Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden is er onderzoek gedaan naar de stevigheid en stabiliteit van de dijk. Ook is hierbij gekeken naar de omgeving. Rijnland gaat de hele dijk ophogen. Na de ophoging krijgt de weg nieuw asfalt. 

Planning

In het eerste kwartaal van 2021 starten we met het maken van het voorlopig ontwerp. In deze fase informeren we omwonenden en bedrijven tijdig en betrekken hen bij de ontwerpplannen. Naar verwachting kunnen we in 2022 starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen over de kadeverbetering in Noordeinde en Zevenhoven. Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. kadeverbetering Noordeinde-Zevenhoven.