Dijk Noordeinde en Zevenhoven

Dijk Noordeinde in Zevenhoven

De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. Het hoogheemraadschap Rijnland verbetert de dijken in Zuid-Holland waar wij te maken hebben met bodemdaling. De dijk Noordeinde in Zevenhoven is onderzocht en moet over de gehele lengte worden verbeterd.

Wat gaan we doen?

Rijnland werkt voor deze dijkversterking nauw samen met de gemeente Nieuwkoop. Behalve de dijk is ook de weg die over de dijk loopt aan vervanging toe. Door de samenwerking besparen we kosten en is er minder overlast voor omwonenden. De dijk gaan wij ophogen en verstevigen. Het gaat hierbij vooral om de hoogte van de dijk. Deze is lager dan onze norm, waardoor het noodzakelijk is dat de dijk wordt opgehoogd. Buiten de bebouwde kom verbeteren wij ook de stabiliteit van de dijk. Dat doen we door het talud van de dijk te verstevigen.

Nadat de dijk is verbeterd wordt de weg vernieuwd en tegelijkertijd heringericht. Binnen de bebouwde kom bekijkt de gemeente onder andere naar snelheidsbeperkende maatregelen.

Ligging

De dijkverbetering heeft betrekking op de Dorpsstraat in Zevenhoven, het Noordeinde en de Liemeer in Noordeinde. De dijk waar de weg op ligt loopt langs verschillende (historische) bebouwing en voor een groot deel ook langs agrarisch gebied. Het gaat hier voornamelijk om weiland- en akkerbouw en een aantal fruitteeltbedrijven.

Kaart ligging

Werkzaamheden

Op dit moment leggen we de laatste hand aan het ontwerp van de wegreconstructie binnen de bebouwde kom. Voor de nieuwe weg buiten de bebouwde kom worden geotechnische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen gebruiken wij om te kijken wat er nodig is om de versterking van het binnentalud van de dijk te optimaliseren.

Planning

De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd aan de bewoners. Hiervoor organiseren wij samen met de gemeente een informatiebijeenkomst. Ook gaan we in gesprek met omwonenden en vragen hen om mee te denken. Het ontwerp kan daarna nog worden aangepast. Wij nemen daar waar mogelijk de opmerkingen en wensen mee en maken in de zomer het ontwerp definitief. Waarschijnlijk starten halverwege 2023 met de uitvoerende werkzaamheden.

Het laatste nieuws: Locali app

Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws over de dijkverbetering Noordeinde en Zevenhoven. Stel rechtstreek vragen aan de omgevingsmanager of maak meldingen. Download de Locali app via de App-store of Play store.

locali app

Contact

Telefoonnummer
071 306 3535

Heb je vragen over de dijkverbetering? We zijn telefonisch bereikbaar of mail ons o.v.v. kadeverbetering Noordeinde-Zevenhoven.