Dijkversterking Centraal Holland

Dijkversterking Centraal Holland

De Lekdijk vlak onder Utrecht beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland (Centraal Holland) tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt dan kan een groot deel van de randstad, tot Amsterdam aan toe, overstromen.

Veiligheidsanalyse

De afgelopen jaren is de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven onderzocht en is er een zogenaamde veiligheidsanalyse uitgevoerd. Op enkele plekken voldoet de dijk niet aan de nieuwe veiligheidseisen, die sinds 2017 gelden. Over een afstand van ruim 50 kilometer moet de dijk versterk worden. Hij wordt vooral steviger en stabieler gemaakt, zodat iedereen voor de komende 50  jaar droge voeten houdt.  

Samenwerkingsproject

Onder de naam Dijkversterking Centraal Holland werkt hoogheemraadschap Rijnland samen met hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap Amstel Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat om de veiligheid van Centraal Holland te verbeteren. De Lekdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin de waterschappen en Rijkswaterstaat samenwerken aan de waterveiligheid van Nederland.  

Duur van de werkzaamheden

De versterking van de Lekdijk gaat meerdere jaren duren. De dijk wordt niet in één keer aangepakt, omdat het een te groot project is. De dijkverbetering is daarom opgedeeld in zes deeltrajecten. De eerste drie daarvan zijn inmiddels gestart. Met het vierde project wordt in het najaar van 2019 begonnen.

Meer informatie

Dijkversterking Centraal Holland is van start gegaan in 2014 en duurt naar verwachting tot 2020. Meer weten?  Kijk dan op  dijkversterking centraal holland.nl